ETA Euroopa tehniline hinnang

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 305/2011 on sätestatud millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused Euroopa Liidus. Ehitustoodete toimivuse hindamiseks tuleb kasutada ühtlustatud tehnilisi kirjeldusi. Ühtlustatud tehnilised kirjeldused on ühtlustatud standardid ja Euroopa hindamisdokumendid. CE-märgis on kohustuslik kõikidele ühtlustatud standarditele vastavatele ehitustoodetele. CE-märgise lisamisega ehitustootele võtab tootja vastutuse selle toote vastavuse eest deklareeritud toimivusele.

Ühtlustatud standardid ei hõlma kõiki võimalikke ehitustooteid. Uute, uuenduslike või raskesti standardiseeritavate ehitustoodete tootjatel on ka võimalus omandada õigus lisada CE-märgis oma tootele. Sellised tootjad peavad valima Euroopa tehnilise hindamise (European Technical Assessment, ETA) tee. CE-märgis ei ole kohustuslik ehitustoodetele, mille jaoks ei ole ühtlustatud standardit välja töötatud.

ETA Euroopa tehniline hinnang

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on Euroopa tehniline hinnang?

Euroopa tehniline hinnang (ETA) on vastavalt asjakohasele Euroopa hindamise dokumendile dokumenteeritud hinnang ehitustoote toimivusele seoses selle põhiomadustega. Euroopa hindamisdokumendis on sätestatud hindamismeetodid.

Euroopa tehnilises hinnangu käigus tuvastatakse ja hinnatakse mitte ainult ehitustoote olulisi toimivusomadusi, vaid ka tehase tootmisohje süsteemi. Nii saab tootja võtta vastutuse deklareeritud toimivuse eest ja olla kindel, et need kehtivad iga tootepartii kohta.

Euroopa tehnilises hinnangus kirjeldatakse ehitustoodet, selle olulisi toimivusomadusi ja kasutamist. See dokument on ühtlustatud standardina samaväärne alus ehitustoote märgistamiseks CE-märgisega. Erinevalt ühtlustatud standarditest on ETA välja töötatud konkreetse tootja jaoks kindlas kohas ja see piirdub tootjaga, kelle jaoks hindamine on välja töötatud.

Kuidas läbi viia Euroopa tehnilist hinnangut?

Euroopa tehnilise hinnangu edukaks läbiviimiseks ja ehitustootele CE-märgise kinnitamise õiguse saamiseks peab ettevõte tagama ehitustoodete vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 ja asjakohase Euroopa hindamisdokumendi (EAD) nõuetele.

Euroopa tehnilisi hinnanguid võivad läbi viia ainult teavitatud tehnilise hindamise asutused (Technical Assessment Body, TAB), mis on Euroopa Tehniliste Hindamisasutuste Organisatsiooni (EOTA) liikmed.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena ning ainsa tehnilise hindamise asutusena Lätis võib BM Certification teostada Euroopa tehnilist hinnangut teie tootele.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Miks on vaja Euroopa tehnilist hinnangut?

Euroopa tehnilise hinnanguga tagatakse, et tehnilise hindamise asutus on hinnanud toote olulist toimivust ja tootmise kontrollisüsteemi.

Euroopa tehnilise hinnangu valimisel:

  • tagatakse tehase tootmisohje süsteemi rakendamise hindamine;
  • sertifitseeritakse tootmisprotsess ja selle olulised toimivusomadused ning tagatakse toote toimivusnäitajate kättesaadavus;
  • suurendatakse ettevõtte konkurentsivõimet turul, omandades toote CE-märgise kasutamise õiguse ja võimaldades toodet takistusteta levitada Euroopa siseturul;
  • omandatakse õigus koostada toimivusdeklaratsioon (DoP ehk Declaration of Performance);
  • tõendatakse, et ettevõtte tooted vastavad ELi õigusaktidele ja asjakohase EAD-standardi nõuetele;
  • tagatakse akrediteeritud kolmanda osapoole usaldusväärne dokumentatsioon ehitustoote toimivuse kohta, mis on võrreldav kogu Euroopas.

NB! ETA väljastatakse ainult tootja soovil. Oluline on teada, et ETA kasutamine ei ole vaba valik, kui tootja turustab ehitustoodet, mille kohta on väljastatud ETA. Sellisel juhul on tootjal kohustus koostada toimivusdeklaratsioon (DoP) ja kinnitada tootele CE-märgis.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.