CE-märgis

Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga (EL) ja Euroopa ühisturu avanemisega peavad ehitustoodete tootjad järgima ELi nõudeid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 305/2011. Ainus viis käesoleva määruse järgimise tõendamiseks on CE-märgis.

CE-märgis

Mis on CE-märgis?

CE-märgis võeti ehitustööstuses kasutusele ehitustoodete direktiiviga (CPD) 1989. aastal. Alates 1. juulist 2013 on see asendatud ehitustoodete määrusega (CPR), mis muutis CE-märgise kohustuslikuks kõikidele ehitustoodetele, mille jaoks on välja töötatud ühtlustatud Euroopa standardid (hEN) või välja antud Euroopa tehniline hinnang (ETA) ning mis on turustatud ELis, sealhulgas Lätis.

CE-vastavusmärgise saamiseks vajalikud kohustused on sätestatud vastavustunnistuses. Teatavaid kohustusi peab täitma tootja ning teatavaid tunnustatud asutus, näiteks katselabor või sertifitseerimisasutus. Põhimõtteliselt on olemas neli sertifitseerimise taset ehk süsteemi, millest esimene on kõige keerulisem (tuleb järgida mitut kriitilist turvapunkti) ja neljas on kõige lihtsam.

Kuidas saada CE-sertifikaati?

Et end sertifitseerida CE-märgise saamiseks, peab ettevõte tagama ehitustoodete vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 305/2011 ja vastava Euroopa ühtlustatud standardi (hEN) nõuetele .

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena võib BM Certification teile pakkuda CE-sertifitseerimise teenuseid ja koolitusi vastava standardi nõuete kohta.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun veebipõhine taotlusvorm.

Milleks on CE-sertifikaati vaja?

Kui toode on CE-märgistatud, võib tarbija olla kindel, et tarnitavad tooted vastavad vähemalt ühtlustatud tehnilises kirjelduses sätestatud minimaalsetele toimivusnõuetele.

CE-sertifikaat on vajalik selleks, et tõendada toote vastavust Euroopa Liidu õigusaktidele ja ühtlustatud Euroopa standardite nõuetele. Sertifitseerimine on enamiku ehitustoodete jaoks kohustuslik nõue, et neid saaks müüa Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide siseturul.

CE-sertifikaadi valimisel:

  • tagatakse tehase tootmisohje süsteemi rakendamine ja järelevalve;
  • tõendatakse toote kvaliteeti, ohutust ning vastavust õigusaktide nõuetele;
  • suurendatakse ettevõtte konkurentsivõimet turul, saades tootele CE-märgise ning võimaldades selle levitamist ELi ja EFTA riikide siseturul;
  • tõendatakse, et ettevõtte tooted vastavad ELi õigusaktidele ja asjakohase hEN-standardi nõuetele;
  • saadakse sõltumatu kolmanda osapoole hinnang ja koostatud toimivusdeklaratsioon.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Tegelik aadress

Kontaktisik

Kas ettevõte on juba sertifitseeritud või on see sertifitseeritud?

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Kas teie ettevõtte tegevus on seotud teenuse osutamise või toote kohaletoimetamise / teenindamisega kliendi territooriumil?

Mitu asukohta ettevõttel on (territooriumid, aadressid)?

Töötajate koguarv ettevõttes

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Võta meiega ühendust

Saada meile teade

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.