BM CertificationISO juhtimissüsteemid
A.I.S.E. Säästva puhastamise harta

A.I.S.E. Säästva puhastamise harta

Inimesed oma kodudes võivad olla kindlad, et seal on puhas ja korras. Kodust välja minnes peavad avalikes kohtades, näiteks koolides, kontorites ja haiglates, inimesed usaldama, et keskkond on korralikult puhastatud ja desinfitseeritud.

Arvestades, et haigusi põhjustavad bakterid nagu salmonella ja aspergillus on nähtamatud ja asuvad keskkonnas erinevatel pindadel, on oluline pindu korralikult ja regulaarselt puhastada ja desinfitseerida sobivate puhastusvahenditega. Nende puhastusvahendite tootjad peavad teavitama tarbijaid, et nende kasutatavad koostisosad on loodusele ja inimesele ohutud. Sellise kinnituse annab A.I.S.E (rahvusvaheline seepide, detergentide ja hooldusvahendite ühendus), detergentidel. See märk kinnitab, et tootja on vabatahtlikult otsustanud oma organisatsioonis rakendada kõrgetasemelisi tööstusharu standardeid ning austab ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, keskkonna ja sotsiaalsete aspektide osas.

A.I.S.E. Säästva puhastamise harta

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on A.I.S.E. Säästva puhastamise harta?

A.I.S.E. Säästva puhastamise harta on Euroopa detergentide ja hooldusvahendite tööstuse vabatahtlik algatus. Eesmärk on julgustada kogu tööstust jätkusuutlikkuse alal pidevalt paranema ning julgustada tarbijaid kasutama säästvamaid pesemis-, koristamis- ja majapidamisviise.

Harta on elutsüklianalüüsil (LCA) põhinev raamistik, mis edendab tööstuse ühtset lähenemisviisi jätkusuutlikkuse praktikale. Näiteks avaldades aruandeid eelmistel aastatel seatud jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise kohta. A.I.S.E., mis esindab seepide, detergentide ja hooldusvahendite tööstust Euroopas, haldab harta süsteemi oma nimel.

Harta-ga, mis loodi 2005. aastal, on ühinenud kõik ELi riigid. See võib hõlmata igas suuruses organisatsioone, kes toodavad, vahendavad või müüvad seepe, pesuvahendeid, hooldusvahendeid või puhastussüsteeme. Hartaga liitumiseks ei pea ettevõte olema A.I.S.E. Rahvuslik liige.

Miks organisatsioon peaks saama A.I.S.E. Säästva puhastamise harta  vastavusmärgi?

Harta on jätkusuutlikkuse kõige täielikum standard, mis tagab puhastus- ja hügieenitööstuse organisatsioonides heade tavade rakendamise. A.I.S.E. poolt kontrollitud tooted kinnitab nende kõrget kvaliteeti ja vastavust tööstuse kõrgeimatele jätkusuutlikkuse standarditele.

Rakendades A.I.S.E. Säästva puhtuse standardeid, näitab ettevõte, et:

  • seab jätkusuutlikkuse eesmärgid;
  • järgib sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikke tootmise ja ettevõtte juhtimise põhimõtteid;
  • kasutab nutikaid ja keskkonnasõbralikke pakendeid;
  • vähendab märkimisväärselt süsinikuheitmeid;
  • tooraine tõhus kasutamine, jäätmete vähendamine;
  • edendab klientide ja ostjate usaldust toote kvaliteedi suhtes;
  • kasutab bioloogilisi tooraineid.

A.I.S.E. Säästva puhastuse vastavushindamise harta

Tootjad ja jaemüüjad võivad liituda A.I.S.E. organisatsiooniga ja esitada regulaarselt aruandeid. Tootjad saavad liituda « tavaliste liikmetena » ning jaemüüjad ja turustajad « liitumisliigetena ».

Veebilink A.I.S.E.-le kandideerimiseks.

Tootjad, kes soovivad hankida oma toodetele harta vastavusmärgist, liitudes A.I.S.E. organisatsiooniga peab läbima sisseastumiskontrolli, mille korraldavad välised tunnustatud sõltumatud sertifitseerimisasutused. Kauplejad ei pea sellist kontrolli läbi viima ja nad ei tohi kasutada A.I.S.E. Harta vastavusmärki oma toodetel.

Tootjatele:

A.I.S.E. Harta jätkusuutliku puhastuse sissepääsu kontrollimiseks peab ettevõte oma juhtimissüsteemides rakendama tõhusaid harta jätkusuutlikkuse protseduure (CSP). IT peab kehtima vähemalt 75% ulatuses ettevõtte kogutoodangust. Sissepääsukontrolli jaoks peab ettevõttel olema määratletud kuus „olulist CSP-d”. Ülejäänud kuus CSP-d, mis on „täiendavad CSP-d”, tuleb lisada esimese korduskontrolli jaoks kolm aastat pärast hartaga liitumist.

Väline kontroll tagab, et neutraalne ja professionaalne audiitormeeskond hindab kõiki taotlevaid ettevõtteid individuaalselt ja samal alusel ning regulaarselt hinnatakse seda, et tagada jätkuv vastavus nõuetele. Ettevõte kannab sissepääsukontrolli CSP kontrollimise kulud.

Kui organisatsioonis on läbi viidud sisseastumiskontroll ja organisatsioon on pühendunud harta sätete järgimisele, on tal õigus kasutada harta logo. Samuti on organisatsioon kohustatud igal aastal aru andma peamistele tulemusnäitajatele (KPI) A.I.S.E. aruandlusplatvormil.

BM Certification võib pakkuda koolitust A.I.S.E. Harta nõuetele, viia läbi eelauditeid ja auditeid, kontrollimaks A.I.S.E. Säästva puhastamise harta vastavust.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.