BM CertificationMEIST
Sertifitseerimistingimused

Sertifitseerimistingimused

Sertifitseerimistingimustes pakutakse laiemat ülevaadet sertifitseerimisprotsessist ja kirjeldatakse üksikasjalikult BM Certificationi ja kliendi vastutust selles protsessis ning samuti sertifikaadi peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimusi. Kutsume teid tutvuma BM Certificationi sertifitseerimistingimustega, mis kohalduvad teile kohustuslikus korras.

Sertifitseerimistingimused
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Tegelik aadress

Kontaktisik

Kas ettevõte on juba sertifitseeritud või on see sertifitseeritud?

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Kas teie ettevõtte tegevus on seotud teenuse osutamise või toote kohaletoimetamise / teenindamisega kliendi territooriumil?

Mitu asukohta ettevõttel on (territooriumid, aadressid)?

Töötajate koguarv ettevõttes

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Saadke meile sõnum

Saadke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.