BM CertificationMEIST
Sertifitseerimistingimused

Sertifitseerimistingimused

Sertifitseerimistingimustes pakutakse laiemat ülevaadet sertifitseerimisprotsessist ja kirjeldatakse üksikasjalikult BM Certificationi ja kliendi vastutust selles protsessis ning samuti sertifikaadi peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimusi. Kutsume teid tutvuma BM Certificationi sertifitseerimistingimustega, mis kohalduvad teile kohustuslikus korras.

Sertifitseerimistingimused
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.