BM CertificationMetsamajandamise sertifikaat
PEFC Metsamajandamise sertifikaadid

PEFC Metsamajandamise sertifikaadid

Metsamajandamine on pikaajaline protsess, mille kvaliteeti ja heade tavade tulemusi saab hinnata alles aastakümnete pärast, kuid PEFC metsandusettevõtte sertifikaat võib tõendada teie vastutustundlikku majandamistava ja osutatavate teenuste kvaliteeti juba täna.

PEFC Metsamajandamise sertifikaadid

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on PEFC metsamajandamise sertifikaat?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ehk Metsade Sertifitseerimise Kinnitamise Programm on rahvusvaheline metsade sertifitseerimise süsteem, mis edendab säästvat metsandust, tuginedes terviklikule lähenemisviisile, mis võtab arvesse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriume. Metsade sertifitseerimisel kontrollitakse metsade jätkusuutlikku majandamist ja kasutamist. PEFC-sertifitseeritud materjali kaubamärgi ja/või märgisega toode kinnitab ettevõtjatele ja tarbijatele, et selle toote tootmiseks kasutatud toorained on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest. Metsade sertifitseerimise ülemaailmne eesmärk on vähendada metsade kontrollimatut kasutamist kolmandates riikides.

PEFC on maailma suurim metsade sertifitseerimise süsteem, mille valivad nii ettevõtted kui ka väikeste metsamaade omanikud. Seda sertifikaati kasutatakse kogu metsasaaduste tarneahelas ja see aitab tootjatel oma tooteid turustada, kuna üha rohkem ettevõtteid järgib vastutustundlikku puidu hankimise poliitikat. Sertifikaat tõendab heade metsandustavade järgimist metsas ning samuti kõrgeimate ökoloogiliste, sotsiaalsete ja eetiliste standardite järgimist puidu ja muude metsasaaduste omandamisel.

Miks sertifitseerida end vastavalt PEFC metsamajandamise standardile?

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) suuniste kohaselt läbi viidud sõltumatu PEFC metsamajandamise sertifikaat kinnitab, et metsa majandatakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standardile. Sertifikaadi omandamine kinnitab teie jätkusuutlikku tegevust ja konkurentsivõimet metsamajandamise alal.

PEFC metsamajandamise sertifikaadi valimisel:

  • tõendatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku metsamajandust klientidele ja koostööpartneritele;
  • tagatakse juurdepääs sertifitseeritud toodete maailmaturule, potentsiaalselt tõstes toodete hindu;
  • tõendatakse, et kasutatud puit on saadud hästi majandatud metsadest;
  • saadakse kolmanda osapoole hinnang, milles kinnitatakse ettevõtte metsamajandamise kvaliteeti ja vastavust rahvusvaheliselt tunnustatud PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumidele.

Kuidas saada PEFC metsamajandamise sertifikaati?

Sertifitseerimiseks peab ettevõte kasutusele võtma keskkonnasõbraliku, majanduslikult usaldusväärse ja sotsiaalselt vastutustundliku metsamajandamissüsteemi, mis vastab PEFC metsamajandamise sertifikaadi nõuetele.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena võib BM Certification teile pakkuda koolitusi PEFC standardi kohta ja osutada sertifitseerimisteenuseid.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.