BM Certification
Jätkusuutlikkuse hindamine

Jätkusuutlikkuse hindamine

Ettevõtetele nende tegevuse keskkonnamõjudest väärtusliku ülevaate andmisel mängib olulist rolli jätkusuutlikkuse hindamine. Erinevate metoodikate abil võimaldavad jätkusuutlikkuse hindamised ettevõtetel kvantitatiivselt mõõta oma ressursitarbimist, heitkoguseid ja üldist jätkusuutlikkust. Kuna teadlikkus keskkonnaprobleemidest, samuti tarbijate nõudlus keskkonnasõbralike toodete järele aina kasvab, valib järjest rohkem ettevõtteid taolisi hindamisi, et mõista oma keskkonnajalajälje suurust, järgida eeskirju ja tõsta oma kaubamärgi mainet vastutustundliku keskkonnahoidjana. Meie pühendunud meeskond teeb tihedat koostööd klientidega, et viia läbi põhjalikke jätkusuutlikkuse hindamisi. Range hindamise ja analüüsi abil aitame ettevõtetel mõõta nende keskkonnamõju ja tuvastada parendusvaldkonnad.
EL taksonoomia
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.