BM CertificationKliimaohutus
CDP Water & Carbon Verification – Carbon Disclosure Verification

CDP Water & Carbon Verification – Carbon Disclosure Verification

Carbon Disclosure Project (CDP) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub ettevõtetele, linnadele, riikidele ja regioonidele platvormi oma keskkonnamõjude, sealhulgas süsinikdioksiidi heitkoguste avaldamiseks ja haldamiseks. Samuti võimaldab CDP verifitseerimisteenuse abil tagada avaldatud andmete täpsuse ja usaldusväärsuse.

CDP Water & Carbon Verification – Carbon Disclosure Verification

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Miks ettevõtted vajavad CDP hindamist?

 Tõendamise protsess hõlmab tavaliselt heiteandmete ülevaatamist, andmeid toetavat dokumentatsiooni ja intervjuusid andmete eest vastutavate võtmeisikutega. Aruanne annab ülevaate heitkoguste andmete täpsusest ja täielikkusest ning määrab ära parandamist vajavad valdkonnad.

Organisatsioonid, kes valivad CDP verifitseerimise, näitavad üles pühendumust läbipaistvusele ja vastutusele oma keskkonnamõjude eest. Kontrollitud andmed on sidusrühmade, sealhulgas investorite, klientide ja reguleerivate asutuste jaoks üldiselt usaldusväärsemad kui kontrollimata andmed.

CDP kontrollimine võib olla väärtuslik tööriist organisatsioonidele, kes soovivad parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust, näidata oma jätkusuutlikkust ja täita regulatiivseid nõudeid.

Kuidas saada oma ettevõtte jaoks CDP avaldus? 

Oma ettevõtte CDP avalduse saamiseks tehke järgmised sammud:

  • Registreeruge CDP veebisaidil: esimene samm on registreerida oma ettevõte CDP veebisaidil https://www.cdp.net. See annab teile juurdepääsu CDP avalikustamisplatvormile, kus saate esitada oma ettevõtte keskkonnaandmeid.
  • Täitke CDP küsimustik: pärast CDP veebisaidil registreerumist peate täitma CDP küsimustiku. Selles küsitakse teavet teie ettevõtte süsinikdioksiidi heitkoguste, kliimariskide ja võimaluste ning jätkusuutlikkuse algatuste kohta. Peate esitama detailsed andmed ja teabe, mis võivad nõuda teie ettevõtte erinevate osakondade sisendit. Samuti võimaldab verifitseerimine kõrgemaid CDP punkte saada.
  • Esitage oma avaldus: kui olete küsitluse täitnud, saate esitada oma avalduse CDP-le läbivaatamiseks. Seejärel vaatab CDP teie andmed üle ja annab hinnangu teie ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta.
  • Kasutage CDP aruandlust ja hindamist: kui teil on CDP aruanne ja vastav hinne, saate seda kasutada oma ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkusest teavitamiseks sidusrühmadele, sealhulgas investoritele, klientidele ja asutustele. Aruande alusel saate määratleda valdkonnad, kus teie ettevõte saab parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust ja töötada välja jätkusuutlikkuse strateegia.

Miks on CDP ja verifitseerimine vajalik?

CDP (Carbon Disclosure Project) kohaselt võib avalduse ja hinde saamisel olla teie ettevõttele palju eeliseid, sealhulgas:

  • Suurem läbipaistvus ja usaldusväärsus: CDP kaudu oma ettevõtte keskkonnaandmete avaldamisega näitate oma pühendumust läbipaistvusele ja vastutusele oma keskkonnamõjude osas. See võib suurendada teie mainet ja usaldusväärsust sidusrühmade, sealhulgas investorite, klientide ja reguleerivate asutuste silmis.
  • Riskide ja võimaluste tuvastamine: CDP küsitlusega kogutakse teavet kliimariskide ja võimaluste kohta, mis aitavad teil tuvastada võimalikke kliimamuutustega seotud riske ja võimalusi. See info võib anda teavet teie äristrateegia kohta ja aidata teil valmistuda kliimamuutusteks.
  • Parem jätkusuutlikkus: CDP küsib teavet ka teie ettevõtte jätkusuutlikkuse algatuste kohta; see aitab teil tuvastada valdkonnad, kus saate oma tegevust parandada. See võib anda kulude kokkuhoiu, tootlikkuse suurenemise ja maine paranemise.
  • Juurdepääs võrdlusuuringute andmetele: CDP pakub võrdlusuuringu andmeid, mis võimaldavad teil võrrelda oma ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkust teistega. See võib aidata leida valdkonnad, kus olete silma paistnud, ja valdkonnad, kus saate end parandada, samuti seada eesmärke ja sihte edasiseks täiustamiseks.
  • Õigusaktide järgimine: valitsused jõustavad üha enam süsinikdioksiidi heitkoguseid ja kliimamuutusi käsitlevaid eeskirju. Avaldades CDP kaudu oma ettevõtte keskkonnaandmeid, näitate oma vastavust nendele eeskirjadele ja väldite võimalikke karistusi, mis võivad tulevikus tekkida.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.