BM CertificationJätkusuutlikkuse kontrollimine ja sertifitseerimine
Ettevõtte süsiniku jalajälje kontrollimine – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Ettevõtte süsiniku jalajälje kontrollimine – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Süsinikjalajälje kontrollimine organisatsiooni tasandil võib aidata organisatsioonidel kindlaks teha parendusvaldkonnad, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja näidata oma pühendumust keskkonnasäästlikkusele. Kontrolliprotsess annab kindluse, et organisatsiooni kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja süsiniku jalajälge on mõõdetud ja esitatud täpselt ja kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Ettevõtte süsiniku jalajälje kontrollimine – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Süsiniku jalajälje kontrollimine organisatsiooni tasandil ISO 14064-1 järgi 

ISO 14064-1 kehtestab rea standardeid kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmiseks, aruandluseks ja kontrollimiseks. See standard nõuab, et organisatsioonid kontrolliksid oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid, sealhulgas süsiniku jalajälge.

Süsiniku jalajälg on organisatsiooni kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõt. ISO 14064-1 nõuab, et organisatsioonid kontrolliksid oma süsiniku jalajälge. Selle kontrolli peab läbi viima sõltumatu kolmas osapool.

Kontrollimine hõlmab organisatsiooni kasvuhoonegaaside mõõtmise, aruandluse ja tõendamisprotsesside vastavuse kontrollimist ISO 14064-1 standarditele. Kontrollimise kaudu näitavad organisatsioonid oma kasvuhoonegaaside heitkoguste täpsust ja usaldusväärsust.

Vastavalt standardile koosneb ISO 14064-1 verifitseerimisprotsess kolmest etapist:

  • Esmane verifitseerimine: verifitseerimise kavandamine ja nõuete kindlaksmääramine.
  • Asukoha verifitseerimine: Kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmine ja allikate tuvastamine.
  • Aruandlus ja verifitseeriine: Andmete esitamine ja aruande koostamine.

Süsiniku jalajälje kontrollimine võib aidata organisatsioonidel välja selgitada poliitikad ja strateegiad oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Lisaks võimaldab kontrolliprotsess organisatsioonidel paremini mõista oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja töötada välja tõhusad süsiniku haldamise tegevuskavad.

Kuidas saada ISO 14064-1 verifitseerimist?

ISO 14064-1 vastavuse kinnituse saamiseks peavad organisatsioonid tegema järgmised sammud:

1- Tutvuda ISO 14064-1 standardi ja selle nõuetega.
2- Välja töötada ja juurutada kasvuhoonegaaside juhtimissüsteem, mis vastab ISO 14064-1 standardi nõuetele.
3- Viia läbi kasvuhoonegaaside juhtimissüsteemi enesehindamine, et veenduda selle vastavuses ISO 14064-1 standardi nõuetele.
4- Kaasata sõltumatu kolmandast osapoolest sertifitseerimisasutus, et viia läbi audit ja kontrollida, kas kasvuhoonegaaside juhtimissüsteem vastab ISO 14064-1 standardi nõuetele.
5- Kõrvaldada kõik auditi käigus tuvastatud mittevastavused ja rakendada parandusmeetmed.
6- Saada kinnitus kolmanda osapoole sertifitseerimisasutuselt, kes väljastab vastava kinnituse ja logo, mida saab kasutada ettevõtte kommunikatsioonis.

Kuigi ISO 14064-1 kinnituse saamine võib tunduda ühekordne, on oluline mitte unustada tagada pidev vastavus ISO 14064-1 standardile ja jätkata oma süsteemide täiustamise ja protsesside  regulaarse parendamisega, et suurendadamaks organisatsiooni teadlikkust ja heitkoguste vähendamist.

 

Miks sertifitseerida vastavalt ISO 14064-1 standardile? 

On mitmeid põhjuseid, miks organisatsioonid otsustavad sertifitseerida vastavalt ISO 14064-1 standardile:

  • Usaldusväärsus: ISO 14064-1 sertifikaat tagab organisatsiooni kasvuhoonegaaside heitkoguste ja süsiniku jalajälje aruandluse usaldusväärsuse. See näitab sidusrühmadele, et organisatsioon on rakendanud usaldusväärse kasvuhoonegaaside juhtimissüsteemi ning et tema teatatud heitkogused on täpsed ja usaldusväärsed.
  • Konkurentsieelis: Sertifitseerimine vastavalt ISO 14064-1 standardile võib anda turul konkurentsieelise, eriti ettevõtetele, kes soovivad näidata oma pühendumust jätkusuutlikkusele ja keskkonnavastutusele.
  • Regulatiivne vastavus:   ISO 14064-1 sertifikaat võib aidata organisatsioonidel täita kasvuhoonegaaside heitkoguste ja süsinikuaruandlusega seotud keskkonnaeeskirju. See loob raamistiku kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmiseks, aruandluseks ja kontrollimiseks, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.
  • Täiustatud ressursihaldus:  ISO 14064-1 standard annab organisatsioonidele raamistiku, mis võimaldab paremini mõista oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja teha kindlaks võimalused ressursside haldamise parandamiseks. See võib kaasa tuua kulude kokkuhoiu, parema tõhususe ja väiksema keskkonnamõju.
  • Hea maine:  Sertifitseerimine vastavalt ISO 14064-1 standardile võib aidata tõsta organisatsiooni mainet keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku ettevõttena. See võib suurendada sidusrühmade usaldust ja usaldust organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkuse vastu.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.