BM CertificationTarneahela sertifitseerimine
Green Gold Label (GGL) sertifikaat

Green Gold Label (GGL) sertifikaat

Green Gold Label (GGL) sertifikaat

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on Green Gold Label (GGL)?

Green Gold Label (GGL) on ülemaailmselt tunnustatud sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on tagada biomassi jätkusuutlikkus. GGL-i sertifikaat laieneb kogu tarneahelale, hõlmates tootmist, töötlemist, transporti ja lõplikku kasutamist bioenergia ja biopõhiste rakenduste jaoks. See sertifikaat kehtib erinevat tüüpi biomassi kohta, sealhulgas puitbiomass, põllumajandusjäägid, puidujäätmete biomass ja vedelad biokütused.

GGL keskendub peamiselt kahele turusegmendile:

  • Biomass biopõhiste kemikaalide ja muude toodete tootmiseks.
  • Biomass elektri ja soojuse tootmiseks.
BM Certification on Green Gold Label (GGL) akrediteerimise protsessis.

Miks sertifitseerida vastavalt Green Gold Label (GGL) standardile?

Green Gold Label (GGL) standardile vastav sertifitseerimine pakub mitmeid säästlikkuse ja vastutustundliku biomassi tootmisega seotud eeliseid ja stiimuleid.

Benefits choosing Green Gold Label (GGL) certification:

  • Jätkusuutlikkuse tagamine: GGL-i sertifikaat tagab, et biomassitooted vastavad rangetele jätkusuutlikkuse kriteeriumidele. See tagab, et biomassi hangitakse ja toodetakse keskkonnasõbralikul viisil, edendades bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, maahooldust ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.
  • Turulepääs: GGL-i sertifikaat suurendab biomassi tootjate ja tarnijate juurdepääsu turule. Paljud ostjad, eriti bioenergia ja biopõhises tööstuses, eelistavad säästvat hankimist ja nõuavad hanke eeltingimusena sertifikaati. GGL-i sertifikaat võib aidata ettevõtetel nendele turgudele siseneda ja näidata oma pühendumust jätkusuutlikele tavadele.
  • Vastavus eeskirjadele: GGL sertifikaat tagab vastavuse asjakohastele riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele, mis reguleerivad biomassi tootmist ja kasutamist. Nende standardite järgimine aitab ettevõtetel vältida õiguslikke riske ja võimalikke karistusi, mis on seotud mittevastavusega.
  • Positiivne maine: GGL-i standardi kohane sertifikaat võib tõsta ettevõtte mainet, näidates selle pühendumust keskkonnavastutusele ja säästvatele tavadele. See võib meelitada ligi keskkonnateadlikke investoreid, partnereid ja kliente, kes väärtustavad jätkusuutlikke algatusi ja seavad need esikohale.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.