ISO 14046 veejalajälje kontrollimine

Nõudlus vee jalajälje kontrollimise järele kasvab, kuna ettevõtted ja tarbijad saavad vee säästmise ja jätkusuutlikkuse tähtsusest teadlikumaks. Veejalajälg on toote, protsessi või organisatsiooni tootmisel kasutatud veekoguse mõõt ja see võtab arvesse kogu toote elutsükli jooksul kasutatud vett. Paljud ettevõtted tunnistavad vajadust vähendada oma veetarbimist ja maandada veega seotud riske. Veepuudus ja reostus on muutumas olulisteks keskkonnaprobleemideks ning ettevõtted seisavad silmitsi kasvava survega vähendada oma veekasutust ja näidata oma pühendumust säästvale veemajandusele.

ISO 14046 veejalajälje kontrollimine

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Veejalajälje verifitseerimine ISO 14046 järgi

Veejalajälje kontrollimine ISO 14046 järgi on toodete, protsesside ja organisatsioonide veejalajälje hindamise ja kontrollimise protsess vastavalt ISO 14046 standardiga kehtestatud juhistele. Vee jalajälg on toote, protsessi või organisatsiooni elutsükli jooksul kasutatud veekoguse mõõt. See võtab arvesse niisutamiseks, tootmiseks, puhastamiseks ja muudeks tegevusteks kasutatavat vett. Veejalajälje arvutamisel ja kontrollimisel vastavalt ISO 14046 standardile saavad ettevõtted välja selgitada võimalused veetarbimise vähendamiseks, vee tõhususe parandamiseks ja veega seotud riskide maandamiseks.

Kuidas saada ISO 14046 sertifikaati? 

Kontrolliprotsess hõlmab kolmanda osapoole auditit, et tagada toote, protsessi või organisatsiooni veejalajälje arvutamise metoodika vastavus ISO 14046 standardile. Auditiga kontrollitakse, et arvutus on täpne ja usaldusväärne ning järgib ISO 14046 standardis sätestatud juhiseid. Kontrolliprotsess tagab läbipaistvuse ja usaldusväärsuse ettevõtetele, kes soovivad teavitada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust klientidele ja sidusrühmadele.

ISO 14046 sertifikaadi saamiseks peavad ettevõtted tegema järgmised sammud:

  • Määrake käsitlusala: Ettevõtted peavad kindlaks määrama oma veejalajälje hindamise ulatuse ja otsustama, milliseid tooteid, protsesse või organisatsioone nad soovivad sertifitseerida. Veejalajälje hindamise väljatöötamine: ettevõtted peavad välja töötama veejalajälje hindamise vastavalt ISO 14046 standardile. See hõlmab veekasutuse andmete kogumist kogu toote elutsükli jooksul ja veejalajälje arvutamist, kasutades ISO 14046 standardis kirjeldatud metoodikat. 
  • Viige läbi kolmanda osapoole audit: Ettevõtted peavad veejalajälje hindamise auditeerimiseks kaasama kolmanda osapoole audiitori. Audiitor kontrollib hindamismetoodika ja arvutuste vastavust ISO 14046 standardile.
  • Sertifitseerimine: Kui audit on edukas ja ettevõte vastab ISO 14046 standardile, on ettevõttel võimalik saada ISO 14046 sertifikaat. Sertifikaat kehtib kolm aastat, misjärel on ettevõttel vaja läbida resertifitseerimisaudit.

Miks sertifitseerida vastavalt ISO 14046 standardile?

Sertifitseerimine vastavalt ISO 14046 standardile aitab ettevõtetel demonstreerida oma keskkonnavastutust, tuvastada võimalusi veetõhususe parandamiseks, maandada oma veega seotud riske, eristuda konkurentidest ning täita regulatiivseid nõudeid. 

Kui valite ISO 14046 sertiifitseerimise, siis: 

  • Näitate üles keskkonnavastutust: ISO 14046 sertifikaat näitab ettevõtte pühendumust säästvale veemajandusele ja keskkonnavastutusele. Sertifikaadi saamisel saavad ettevõtted teavitada oma keskkonnategevuse tulemuslikkusest kliente, sidusrühmi ja avalikkust.
  • Määrate võimalused veetõhususe parandamiseks: ISO 14046 standardis kirjeldatud veejalajälje hindamisprotsess aitab ettevõtetel tuvastada võimalusi oma veekasutust vähendada ja veetõhusust parandada.
  • Eristute konkurentidest: Tarbijad muutuvad keskkonnateadlikumaks ja otsivad tooteid, mis on toodetud säästval ja keskkonnasäästlikul viisil. Oma keskkonnategevuse tulemuslikkusest teavitamise ja sertifikaadi saamisega saavad ettevõtted ligi meelitada keskkonnateadlikke kliente ja saavutada konkurentsieelise.
  • Järgite regulatiivseid nõudeid: Mõnel juhul võib regulatiivsete nõuete täitmiseks olla vajalik ISO 14046 sertifikaat. Näiteks on mõnes riigis kohustuslikud aruandlusnõuded veekasutuse ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta ning vastavuse tõendamiseks võib olla vajalik ISO 14046 sertifikaat.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.