BM CertificationJätkusuutlikkuse kontrollimine ja sertifitseerimine
ISO 20121 jätkusuutlike sündmuste verifitseerimine

ISO 20121 jätkusuutlike sündmuste verifitseerimine

Suurenenud on teadlikkus jätkusuutlikkusega seotud probleemidest, maine ja brändi väärtuse tähtsusest, regulatiivsete nõuete ja huvirühmade ootuste järgimise vajadusest ning säästvate ürituste korraldamisega seotud võimalikust kulude kokkuhoiust. ISO 20121 rakendamisega saavad ürituste korraldajad näidata oma pühendumust jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikule ürituste korraldamisele, eristuda konkurentidest ning korraldada üritusi, mis on sotsiaalselt vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud ja majanduslikult tasuvad.

ISO 20121 jätkusuutlike sündmuste verifitseerimine

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

ISO 20121 sündmuste jätkusuutlikkuse juhtimissüsteemid

ISO 20121 on rahvusvaheline standard, mis annab ürituste korraldajatele raamistiku oma ürituste jätkusuutlikkuse juhtimiseks. Standard kirjeldab juhtimissüsteemi lähenemisviisi, mis integreerib jätkusuutlikkuse põhimõtted sündmuste planeerimise ja läbiviimise kõigisse aspektidesse, sealhulgas keskkonna-, sotsiaalsetesse ja majanduslikesse kaalutlustesse.

Kuidas saada ISO 20121 sertifikaat?

ISO 20121 sertifikaadi saamiseks peavad ürituste korraldajad läbi viima analüüsi, välja töötama ja juurutama ISO 20121 nõuetele vastava jätkusuutlikkuse juhtimissüsteemi, viima läbi siseauditeid, taotlema sertifikaati kolmanda osapoole sertifitseerimisasutuselt ning jätkama süsteemi juurutamise ja parendamisega säilitamaks sertifikaati.

Miks sertifitseerida vastavalt ISO 20121 standardile?

Sertifitseerides vastavalt ISO 20121 standardile, saavad ürituste korraldajad korraldada jätkusuutlikke üritusi, mis on sotsiaalselt vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud ja majanduslikult tasuvad, rahuldades seeläbi kasvavat nõudlust jätkusuutlike sündmuste järele.

Sertifitseerimine vastavalt ISO 20121 standardile võib ürituste korraldajatele pakkuda mitmeid eeliseid, sealhulgas:

  • Jätkusuutlikkusele pühendumise demonstreerimine: ISO 20121 sertifikaat loob tunnustatud ja usaldusväärse raamistiku, mis näitab ürituse korraldaja pühendumust jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikule sündmuste korraldamisele. 
  • Maine ja kaubamärgi väärtuse suurendamine: jätkusuutlikud üritused võivad tõsta organisatsioonide mainet ja brändi väärtust, näidates nende pühendumust jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikule sündmuste korraldamisele. ISO 20121 sertifikaat võib aidata ürituste korraldajatel konkurentidest silma paista ning meelitada ligi keskkonna- ja sotsiaalselt vastutustundlikke kliente ja sidusrühmi.
  • Kulude kokkuhoid: säästvate ürituste korraldamise tavade rakendamine võib kaasa tuua kulude kokkuhoiu, näiteks vähendada energia- ja ressursitarbimist, jäätmekäitluskulusid ja transpordikulusid.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.