BM CertificationJätkusuutlikkuse hindamine
Olelusringi hindamine (LCA) ja Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

Olelusringi hindamine (LCA) ja Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on maailmale eksistentsiaalseks ohuks. Nendest väljakutsetest ülesaamiseks on Euroopa Komisjon seadnud ambitsioonika eesmärgi saada aastaks 2050 maailma esimeseks kliimaneutraalseks mandriks. See eesmärk on Euroopa rohelise kokkuleppe keskmes. Liikumine kliimaneutraalse ühiskonna poole mõjutab kõiki majandussektoreid energiasektorist tööstussektorini. Olulisemate majandusharudena on nimetatud transporti, hoonete ehitamist, põllumajandust ja metsandust.

Teaduslikult põhjendatud keskkonnamõju hindamise oskus on kliimamuutuste juhtimise üks olulisemaid aspekte. Olelusringi hindamine (LCA) ja toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) on vahendid jätkusuutlikkuse järgimise teabe esitamiseks.

Olelusringi hindamine (LCA) ja Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on olelusringi hindamine (LCA)?

Olelusringi hindamine (LCA) on toodete või teenuste keskkonnamõju süstemaatiline analüüs kogu nende elutsükli vältel, alates ressursside kaevandamisest kuni jäätmekäitluseni. See hõlmab tarnijaid ja tootmisahela järgmise etapi protsesse (nt tooraine, tarbekaupade tootmine), kasutusetappi ja jäätmekäitlust (näiteks jäätmete ringlussevõtt või kõrvaldamine).

Läbi olelusringi hindamise on tootjal võimalus paremini analüüsida ja optimeerida kasutatavat tootmistehnoloogiat ja toorainet, et vähendada toote keskkonnamõju läbi jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime parandamise.

LCA tulemusi kasutatakse toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) koostamisel.

Mis on EPD, Environmental Product Declaration – toote keskkonnadeklaratsioon?

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) on dokument, mis annab läbipaistvat teavet mis tahes toote või materjali keskkonnamõju kohta selle eluea jooksul. EPD on aruanne toote keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta. Deklaratsioon on kolmanda isiku poolt kontrollitud ja EPD süsteemis registreeritud.

EPD kehtib tavaliselt viis aastat ja see põhineb rahvusvahelistel standarditel (ISO 14040, ISO14044, ISO 14025). Ehitustoodete tööstuses põhineb EPD standardil EN 15804. EPD ja LCA on ka aluseks ehitiste jätkusuutlikkuse ennetusskeemidele, nagu LEED, BREEAM ja muud hindamisskeemid.

BM Certification pakub oma klientidele:

  • Olelusringi hindamist, Product Life Cycle Assessment (LCA)
  • Toote keskonnadeklaratsiooni EPD väljatöötamist ja nõustamist
  • Abi ettevõttelt nõutavate andmete koostamisel ja analüüsimisel
  • Koostöö SPD koostamisel, kolmandate isikute kontrollimisel ja avaldamisel

Lisateabe saamiseks võtke ühendust sertifitseerimisasutusega BM Certification.

 

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.