BM Certification
Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus ja andmekaitse on BM Certification SIA jaoks väga olulised. Isikuandmete seadusliku, õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks on allpool toodud teave isikuandmete töötlemise kohta BM Certification poolt. Arvestage, et esitatud teave ei ole ammendav ja seda võidakse muuta, täpsustada või täiendada.

Privaatsuspoliitika

Andmete kontroll:
SIA BM Certification
Registri kood.: 40003806040
Aadress: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija
Telefon: +371 67772135
E-post: info@bmcertification.com

BM Certification kontakt isikuandmete töötlemise teemadel on: info@bmcertification.com. Võtke  kontakti sellel e-posti aadressil või BM Certification juriidilisel aadressil ja esitage oma küsimus isikuandmete töötlemise kohta.

BM Certification hoolitseb isikuandmete privaatsuse ja kaitse eest, austades klientide õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt kehtivatele õigusaktidele – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016. a. määrus 2016/679- üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemise ja andmete vaba liikumise osas (määrus) ning muud kehtivad eraelu puutumatust ja andmetöötlust käsitlevad õigusaktid.BM Certification töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt kliendi nõusolekule.

.

Kõik BM Certification veebisaidi külastajad saavad asutusega BM Certification ühendust võtta, kasutades suhtlusvormi “Küsi konsultatsiooni” ja vormi “Küsi pakkumist”. Edastatud teabe koguvad BM Certification töötajad, et vastata saadud sõnumile. Kogutud andmete täpne loend on saadaval allpool. Andmeid töödeldakse kooskõlas GDPR-iga. Samuti peab veebilehe külastaja enne sõnumi või küsimustiku saatmist tutvuma Privaatsuspoliitikaga ja märkima, et nõustub edasise andmetöötlusega. Veebilehe külastajal on igal ajal võimalik andmete säilitamise luba tühistada, tehes privaatsuspoliitika punkti 11 kohase avalduse.

BM Certification säilitab veebilehe suhtlusvormides märgitud andmeid seni, kuni veebilehe külastaja taotleb nende kustutamist, võtab tagasi nõusoleku nende säilitamiseks või on saavutatud nende säilitamise eesmärk (näiteks vastatakse päringule). See säte ei mõjuta kõiki kohustuslikke õigussätteid, eriti neid, mis käsitlevad kohustuslikke andmete säilitamise tähtaegu.

Järgmine teave on kogutud BM Certification veebisaidi suhtlusvormidest ja taotlusvormidest:

Saatke meile teade – kogutav teave on: nimi, perekonnanimi, esindatava ettevõtte nimi, telefoninumber, e-posti aadress, piirkond, sõnum kliendilt, saatja IP-aadress. Enne sõnumi saatmist peab klient andma nõusoleku andmete töötlemiseks vastavalt BM Certification privaatsuspoliitikale. Olenevalt saadetud sõnumist töötlevad BM Certification töötajad saadud andmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, et sõnumile vastata.

Küsige pakkumist – kogutav teave on: ettevõtte nimi, juriidiline aadress, nimi, perekonnanimi, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress, saatja IP-aadress ja muu teave ettevõtte tegevuse ja sertifikaadi staatuse kohta. Enne sõnumi saatmist peab klient andma nõusoleku andmete töötlemiseks vastavalt BM sertifikaadi privaatsuspoliitikale. Küsimustiku kättesaamisel töötlevad BM Certification töötajad saadud andmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale, et koostada kliendile hinnapakkumine.

Koolituse taotlusvorm– kogutav teave on: e-posti aadress, ettevõtte nimi, registreerimisnumber, juriidiline aadress, pangakonto number, telefoninumber, osaleja nimi, osaleja e-posti aadress, saatja IP-aadress, seminari nimi ja taotlemise kuupäevad. Enne taotlusvormi saatmist peab klient nõustuma andmete töötlemisega vastavalt BM Certification privaatsuspoliitikale, samuti peab tal olema võimalus valida, kas klient on nõus, et teda koolitusel pildistatakse ja pildid avaldatakse pärast seda. BM Certification töötajad töötlevad avalduse laekumisel saadud taotlusvormi andmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale, et rakendada koolituse korraldamisel korralduslikke meetmeid.

Uudiskirja tellimine

– kogutud teave on: e-posti aadress. Peale e-posti aadressi saamist lisatakse see Pipedrive platvormile. See meil sisaldab teavet selle kohta, kuidas uudiskirjade saamisest loobuda. Samuti sisaldab iga uudiskiri linki, mille kaudu saate edasiste uudiskirjade saamisest loobuda.

BM Certification kaitseb klientide andmeid kasutades kaasaegset tehnoloogiat, arvestades olemasolevaid privaatsusriske, BM Certification kasutab turvalisuse tagamiseks mõistlikult olemasolevaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse, sh andmete krüpteerimist andmete edastamisel (SSL-krüpteerimine).

Klient võib saada teavet oma isikuandmete kohta või kasutada andmesubjektina muid õigusi järgmiselt:

  • esitades avalduse isiklikult SIA BM Certification kontoris aadressil Jūrkalnes tänav 15, Riia, igal tööpäeval kell 9:00-18:00;
  • esitades avalduse elektrooniliselt, saates selle e-posti aadressile info@bmcertification.com. Taotlus peab olema allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga.

BM Certification suhtleb kliendiga kasutades kliendi poolt antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress jne) veebilehel, e-posti teel, telefoni teel või muul viisil.

BM-i Certification veebisaidid võivad kasutada küpsiseid. Küpsiste käsitlemise reeglid on saadaval siin.

BM Certification veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, millel on oma kasutustingimused ja isikuandmete kaitse, mille eest BM Certification ei vastuta.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.