BM CertificationTeenused
FSSC 22000 toiduohutusskeem

FSSC 22000 toiduohutusskeem

Toiduohutus ja sellega seotud võimalikud riskid on kõigi jaoks tavaline probleem. Tarbija peab olema veendunud, et nende poolt tarbitav toit on ohutu ja selle päritolu on teada. Nagu avalikkus nõuab ja eeldab, peavad kõik toiduahelas olevad ettevõtted vastutama toiduohutuse eest ning viima läbi oma riskianalüüsi vastavalt toiduohutusstandarditele.

FSSC 22000 toiduohutusskeem

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on FSSC 22000?

FSSC 22000 on toiduohutuse sertifitseerimisskeem, mis põhineb olemasoleval rahvusvaheliselt tunnustatud standardil ISO 22000 ja mida täiendavad sellised tehnilised standardid nagu:

FSSC 22000 standardi sertifikaat võimaldab ettevõtetel näidata oma klientidele tugevat ja tõhusat toiduohutuse juhtimissüsteemi, mis vastab ülemaailmse toiduohutuse algatuse (GFSI) nõuetele. GFSI on võrdluskatsete- ja valideerimisskeem, mis annab ülemaailmsele toiduainetööstusele normatiivse raamistiku toiduohutuse juhtimissüsteemidele ja toodete sertifitseerimisele. 

Kuidas saada FSSC 22000 sertifikaati?

Sertifikaadi saamiseks peab ettevõte juurutama toiduohutussüsteemi, mis vastab FSSC 22000 standardi nõuetele. Saame pakkuda teile FSSC 22000 standardi nõuete koolitust. Samuti pakume kogu protsessi hõlmavaid auditi- ja sertifitseerimisteenuseid.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Miks saada FSSC 22000 standardile vastav sertifikaat?

Sõltumatu FSSC 22000 sertifikaat arvestab ettevõttes olemasoleva toiduohutuse juhtimissüsteemiga, mis on aluseks kontrolliprotsesside meetodite ja tüüpide kombineerimisel ja süstematiseerimisel.

See sertifikaat laiendab ISO 22000 toiduohutusnõuete mõistmist ja rakendamist. FSSC põhineb ISO juhtimissüsteemidel, mis võimaldab integreeritud auditite kaudu selle sertifikaadi integreerida teiste ISO standarditega.

Valides FSSC 22000 sertifikaadi, saate:

  • kinnitada klientidele oma pühendumust rangetele toiduohutustavadele vastavalt FSSC 22000 standardile, tööstusharu spetsiifilistele PRP tehnilise spetsifikatsiooni nõuetele, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), regulatiivsetele ja Codex Alimentariuse nõuetele;
  • parandada teabevahetust ja suurendada toiduohutusnõuete alast vastastikust mõistmist tooraine tarnijatelt kuni toidu turustajateni;
  • tagada usaldusväärse riskianalüüsi ja riskijuhtimise metoodika, mis põhineb HACCP põhimõtetel ning suutlikkusel parandada toiduohutust ja -tõhusust;
  • parandada vastavust regulatiivsetele nõuetele, samuti parendada oma toiduohutuse riskijuhtimissüsteemi terviklikkust
  • kindlustada toodete raiskamise vähendamist, toodete ringlussevõttu ja toodete tagasivõtmist;
  • soodustada ettevõtluse arengut, kuna FSSC sertifikaati tunnustab GFSI ja rahvusvahelised toidutootjad.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.