BM CertificationMEIST
Tagasiside ja kaebused

Tagasiside ja kaebused

BM Certificationile on teie tagasiside oluline, kuna see võimaldab parandada osutatud teenuse kvaliteeti. Oma tagasiside, kaebuse või apellatsiooni esitamisel BM Certificationile palun koostage see vastavalt jaotisele „BM Certificationi kaebuste läbivaatamise kord“.

Tagasiside ja kaebused

BM Certificationi tagasiside, kaebuste ja apellatsiooni esitamise kord

Tagasiside, kaebuse või apellatsiooni esitamisel valige endale sobivaim viis:

telefoni teel: +371 67772135
e-posti teel: info@bmcertification.com

posti teel:
BM Certification, SIA
Jūrkalnes iela 15,
LV-1046, Riia,
Läti

Kaebuste korral esitage oma kaebuse selge kirjeldus, objektiivsed tõendid kaebuse iga elemendi või aspekti põhjendamiseks ning oma nimi ja kontaktandmed.

Kõiki BM Certificationi poolt vastuvõetud huvitatud isikute kaebusi uuritakse ja neile järgnevad järelmeetmed.

BM Certificationi kaebuste läbivaatamise kohta leiate lisateavet siit:

Konfidentsiaalsus

Kogu teie esitatud teavet kasutatakse BM Certificationi teenuste täiustamiseks ning samuti edasiste uuringute läbiviimiseks, et kõrvaldada tekkinud probleemsed olukorrad. BM Certification töötleb teie isikuandmeid ja teavet vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele.

BM CERTIFICATIONI KOOSTÖÖPARTNERID

SCS Global Services

SCS-i tagasiside ja kaebuste protsess

BM Certification pakub FSC sertifitseerimisteenuseid koostöös ettevõttega SCS Global Services.

Ettevõtte SCS Global Services kogu tagasiside ja kaebuste esitamise korraga tutvumiseks klõpsake siia.

SCS Global Services lahendab kaebusi ja apellatsioone vastavalt oma kaebuste, apellatsioonide ja vaidluste lahendamise korrale. Kui SCS-i kliendi käitumise kohta esitatakse kaebusi, peaks kaebuse esitaja enne SCS-i kaasamist kõigepealt ise proovima probleemi vastava kliendiga lahendada. Apellatsiooni korral peab ta esitama SCS-le kõik negatiivsed otsused, mille SCS on vastu võtnud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast otsuse teatavakstegemist.


IBD Certification tagasiside ja kaebuste esitamise protsess
BM Certification pakub RSPO sertifitseerimise teenuseid koostöös IBD Certification-iga.
IBD Certification täieliku tagasiside ja kaebuste esitamise protsessi kohta klõpsake siin.


CERES tagasiside ja kaebuste esitamise protsess

BM Certification pakub koostöös CERES-iga UTZ sertifitseerimise teenuseid.
CERESi täieliku tagasiside ja kaebuste esitamise protsessi kohta klõpsake siin.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.