BM CertificationInfo- ja andmeturve
ISO 27001 Andmeturbe juhtimissüsteem

ISO 27001 Andmeturbe juhtimissüsteem

Kui andmemaht kasvab ja selle töötlemise tähtsus suureneb, puutuvad kõik organisatsioonid üha enam kokku andmete varguste, avalikustamise ja kadumise riskidega, mis võivad tuleneda viirustest, häkkeritest, veebipettustest või inimlikest eksimustest.

Sageli tegeletakse andmeturbega vaid siis, kui leiab aset andmeleke või isegi täielik andmekadu, mille põhjuseks võib olla näiteks ebaprofessionaalne personal, rike arvutisüsteemis või liigne kasinus sobiva arvutitarkvara ostmisel. Teabe klassifitseerimine, korrastamine ja nõuetekohane säilitamine muudab ettevõtte tõhusamalt toimivaks ja vähendab võimalikke riske.

ISO 27001 Andmeturbe juhtimissüsteem

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on ISO 27001:2013?

ISO 27001:2013 on rahvusvaheline standard, mille rakendamine loob stabiilse raamistiku andmeturbe haldamiseks, tuvastades olemasolevad andmeturberiskid ja nähes ette vajalikud meetmed nende ennetamiseks ja nende mõju vähendamiseks tulevikus.

Andmeturbe juhtimissüsteemi sertifitseerimine vastavalt ISO 27001 standardi nõuetele võimaldab teil näidata oma klientidele, järelevalveasutustele ja partneritele oma pühendumust teie valduses oleva teabe turvalisuse tagamisel, mida iseloomustavad selle teabe konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus.

ISO 27001 standardit võib rakendada mis tahes suuruses organisatsioonis ja see on eriti oluline neis sektorites, kus töödeldakse tundlikke ja kriitilisi kliendiandmeid. Nende hulka kuuluvad telekommunikatsiooni-, finants-, tervishoiu- ja avalike teenuste sektorid, samuti organisatsioonid, mis töötlevad andmeid või osutavad välisteenuseid teistele organisatsioonidele.

ISO 27001 sertifikaadiga tagatakse vastavus hanke kvalifikatsiooninõuetele juhtudel, kui valiku kriteeriumiks on andmeturbe juhtimissüsteemi olemasolu.

Kuidas saada ISO 27001 sertifikaati?

Sertifitseerimiseks peab ettevõte rakendama tõhusat andmeturbe juhtimissüsteemi, mis vastab ISO 27001 standardi nõuetele. Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena võib BM Certification teile pakkuda koolitusi ISO 27001 standardi nõuete kohta, teostada eelauditeid ning osutada sertifitseerimisteenuseid.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Miks sertifitseerida end vastavalt ISO 27001 standardile?

Sertifitseerides ja hooldades andmeturbeturu juhtimissüsteemi vastavalt ISO 27001 standardi nõuetele, näitate oma partneritele pühendumust pidevalt teie käsutuses oleva teabe turvalisuse parandamisele ning tõendate, et tagate isikuandmete ohutuse.

ISO 27001 sertifikaadi valimisel:

  • kehtestatakse turvameetmed organisatsiooni kaitsmiseks võimalike küberrünnete eest;
  • tõendatakse, et organisatsiooni andmeturberiskid on tuvastatud, nõuetekohaselt hinnatud ning ennetatud;
  • tõendatakse vastavust õigusaktide nõuetele, samuti tööstuse ja sektori standarditele;
  • tagatakse, et klientide andmekaitse on kindlustatud;
  • tagatakse, et ettevõtte juhtimise ja tegevuse järjepidevuse nõuded on täidetud;
  • laiendatakse võimalusi uuteks ärisuundadeks.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.