BM CertificationISO juhtimissüsteemid
ISO 37001 altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi standard

ISO 37001 altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi standard

Altkäemaksu võtmine on muutumas oluliseks probleemiks üksikisikute ja erinevate ettevõtete seas. Järelikult toob see kaasa kindlustunde, usalduse ja läbipaistvuse puudumise nii avalikus kui ka erasektoris. Läbipaistvalt ja õiglaselt äri ajades ei saa ettevõte endale lubada vähimatki altkäemaksu riski ühelgi tasandil. Investorid, äripartnerid, töötajad ja aktsionärid peavad olema kindlad, et juhtkond on teinud kõik võimaliku altkäemaksu tõkestamiseks organisatsiooni kõigil tasanditel. ISO 37001 rakendamine ja sõltumatu kolmanda osapoole sertifikaat võimaldab teil suurendada usaldust läbipaistva juhtimise vastu ilma altkäemaksuriskita.

ISO 37001 altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi standard

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on ISO 37001?

ISO 37001:2016 on rahvusvaheline altkäemaksu vastase juhtimissüsteemi standard, mis on välja töötatud ISO High Level Framework (HLS) abil. ISO 37001 standard on loodud selleks, et aidata organisatsioonil rakendada ja säilitada proaktiivset altkäemaksuvastast süsteemi, mis on rakendatav igasugustele organisatsioonidele (või organisatsiooni osadele), sõltumata tegevuse tüübist, suurusest ja laadist ning sellest, kas see on avalik, era- või mittetulundussektor.

ISO 37001:2016 täpsustab nõuded ja annab juhiseid altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi loomiseks, rakendamiseks, hooldamiseks, ülevaatamiseks ja täiustamiseks.

ISO 37001:2016 on kohaldatav ainult altkäemaksu andmise suhtes, see ei käsitle pettusi, kartelle ja muid monopolivastaseid/konkurentsivastaseid rikkumisi, rahapesu ega muid korruptiivsete tegevustega seotud tegevusi, kuigi organisatsioon võib otsustada juhtimissüsteemi laiendamise osas selliseid tegevusi kaasata.

Kuidas saada ISO 37001 sertifikaat?

Sertifikaadi saamiseks peab organisatsioon juurutama ISO 37001 standardi nõuetele vastava Altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi. saame pakkuda Teile koolitust ISO 37001 standardi nõuete kohta, teostada eelauditeid, samuti osutada sertifitseerimisteenust.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Miks sertifitseerida ISO 37001 standardi järgi?

Sertifitseerides ja hallates altkäemaksuvastast juhtimissüsteemi vastavalt ISO 37001 standardi nõuetele, näitate üles pühendumust läbipaistvale ja ausale äritegevusele. Samal ajal kinnitatakse sidusrühmadele, nagu kliendid, investorid ja avalikkus, et teie organisatsioon on usaldusväärne ja on altkäemaksu vastu.

Kui valite ISO 37001 sertifitseerimise, siis

  • väldite altkäemaksuga seotud mainekahju;
  • vähendate kohtuvaidluste või maineriskide võimalikke kulusid;
  • kinnitate juhtkonnale, personalile ja teistele sidusrühmadele, et organisatsioon on võtnud kasutusele asjakohased meetmed altkäemaksu ärahoidmiseks.

 

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.