BM Certification
Vastavus RED II direktiivi nõuetele

Vastavus RED II direktiivi nõuetele

Taastuvenergia direktiiv (RED II) on õiguslik raamistik taastuvenergia arendamiseks kõigis ELi majandussektorites ja toetab koostööd EL-i riikide vahel. BM Certification pakub igakülgset tuge ettevõtetele selle määruse rakendamise korraldamisel, auditeerimisel, sõltumatute siseauditite ja tarneahela auditite korraldamisel.
ISCC CORSIA
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.