BM CertificationTarneahela sertifitseerimine
Säästva biomassi programm (SBP)

Säästva biomassi programm (SBP)

Säästva biomassi programm (SBP) on ainulaadne sertifitseerimissüsteem puidu biomassile, mida kasutatakse tööstuslikus, suuremahulises energiatootmises. SBP tagab, et puidu biomass toodetakse kooskõlas vastutustundliku puidubiomassi regulatiivsete nõuetega.

Säästva biomassi programm (SBP)

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on SBP?

SBP sertifikaat annab puidubiomassi tootjatele võimaluse näidata, et nende tegevus vastab kütteks ja energiaks kasutatava biomassi kohta kehtivatele Euroopa seadustele ning regulatiivsetele ja säästlikkusnõuetele. Lisaks aitab SBP tagada, et lõpptarbijani jõuavad täpsed süsiniku- ja energiaandmed, mis toetab riiklikke püüdlusi jälgida kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

Sertifikaati saavad taotleda pelletitehased, vahendajad, puidupelletite ja -laastudega kauplejad ning ka teised puidubiomassi tootmise või müümisega tegelevad ettevõtted.

Säästva biomassi programmi (SBP) saab kombineerida olemasoleva metsahoolekogu (FSC®) ning metsasertifitseerimise heakskiitmise kava (PEFC) sertifikaadiga. Kuid SBP sertifikaat ei asenda FSC ega PEFC sertifikaati. Ehkki mõned nõuded kattuvad FSC ja PEFC standardinõuetega, ei kata need sertifikaadid kõiki SBP sertifitseerimiskriteeriume, ega vastupidi.

License code FSC-A000521

Miks sertifitseerida SBP standardi järgi?

SBP sertifikaat tagab, et puit on raiutud ja sellest on biomass toodetud vastutustundlikult. Sertifikaat on ettevõtte kinnitus, et ta järgib tahke biomassi kohta kehtivaid seaduslikke,regulatiivseid ja säästlikkusnõudeid.

Kui valite SBP sertifitseerimise, siis:

  • näitate, et teie puidubiomassi lähtematerjal on hangitud vastutustundlikult ning jälgitav kõigis tarneahela etappides;
  • saate sertifikaadi, mis kinnitab, et teie ettevõte edendab energia tootmist vastutustundlikust biomassist;
  • saate kolmanda osapoole kinnitatud süsiniku- ja energiaandmete profiilid, mida saate oma klientidele lähemalt tutvustada.

Kuidas saada SBP sertifikaat?

Sertifitseerimiseks peab ettevõte kasutusele võtma tõhusa SBP süsteemi, mis vastab SBP standardi nõuetele. BM Certification koostöös SCS Global service’iga, kes on akrediteeritud SBP sertifitseerimisasutus, saab pakkuda teile sertifitseerimisteenuseid.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.