BM CertificationPUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
EL metsade raadamise määrus (EUDR)

EL metsade raadamise määrus (EUDR)

Euroopa Liit on võtnud vastu määruse, et piirata ELi turu negatiivset mõju ülemaailmsele metsade raadamisele ja metsade seisundi halvenemisele kogu maailmas. Samal ajal on selle eesmärk kaitsta põlisrahvaste kogukondade õigusi.

EL metsade raadamise määrus (EUDR)

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on EUDR?  

ELi raadamise määrus (EUDR) nõuab hoolsuskontrolli ettevõtetelt, kes toovad ELi turule metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud kaupu. Nende hulka kuuluvad: veiseliha, kakao, kohv, palmiõli, kumm, soja ja puit.

EUDRi raames peavad seitse kaubaartiklit ja nendega seotud tooted vastama metsade raadamise ja metsade seisundi säilitamisega seotud nõuetele, et neid tooteid ELi turule müüa või eksportida.

Ettevõtjad ja kauplejad, kes soovivad neid tooteid ELi turule tuua või EList eksportida, peavad rakendama seaduslikkuse kontrolli süsteemi, viies läbi riskianalüüsi ja hankides maatükkide geograafilise asukoha koordinaadid (laius- ja pikkuskraad), kus asjaomaseid kaupu müüakse. toodetud või saadud, samuti tootmiskuupäevad või ajavahemik. Kauba vormistamiseks tuleb ettevõtjatel esitada koos tollideklaratsiooniga seaduslikkuse kontrollimise deklaratsioon, selle teabe sisestamiseks ja säilitamiseks luuakse riigiasutuste kontrollitav tsentraliseeritud infosüsteem.

EUDR ei kehti enne määruse rakendumist valmistatud kaupadele (v.a. puittooted, mille suhtes kehtivad EUTR-i nõuded) ega kaupadele, mis on valmistatud täielikult materjalist, mille toote elutsükkel on lõppenud ja mis muul viisil kõrvaldataks jäätmetena.

Kuidas tõendada EUDRi nõuete täitmist?  

Enne asjakohaste toodete EL-i turule toomist või eksportimist peavad ettevõtjad ja kauplejad esitama pädevale asutusele kaupade seaduslikkuse deklaratsiooni. Selle nõude eesmärk on tagada, et EL-i turule sisenevad kaubad ei ole hangitud aladelt, kus on täheldatud metsade raadamine alates 31. detsembrist 2020.

Selle määruse järgimiseks peavad ettevõtjad ja kauplejad:

  • koguma üksikasjalikku teavet, mis näitab, et tooted vastavad EUDR-i nõuetele;
  • viima läbi iga toote puhul riskianalüüsi, et teha kindlaks võimalik oht, et EUDR-ile mittevastavus võib tekkida;
  • Maandama riske sõltumatute uuringute/auditite läbiviimise, täiendavate dokumentide kogumise või tarnijate koostöö kaudu.

Ettevõtjad ja kauplejad peavad läbi viima erinevaid riskianalüüse, mis võtavad arvesse, kas kaubad on toodetud kooskõlas kehtivate kohalike seadustega, järgides samas selgesõnaliselt kohaliku kogukonna nõusoleku põhimõtet.

PEFC poolt väljatöötatud tööriistade kohta lisateabe saamiseks leiate siit PEFC veebiseminari “PEFC: On the path to EUDR alignment”: https://pefc.org/eudr

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.