BM CertificationTootesertifikaadid
CE-märgis kandvatele teras- ja alumiiniumkonstruktsioonidele

CE-märgis kandvatele teras- ja alumiiniumkonstruktsioonidele

Alates 1. juulist 2013 on CE-märgistus vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) nr 305/2011 (ehitustoodete määrus) kohaselt harmoneeritud standardile EN1090-1: 1: 2009 + A1: 2011 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine“.

Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine ”(edaspidi EN1090-1) on Euroopa Liidus (EL) ehitusturule lastud toodetele kohustuslik.

See tähendab, et ettevõte, kes projekteerib ja/või toodab terasest ja alumiiniumist kandekonstruktsioone või komponente EL ehitusturu jaoks, peab järgima selle standardi nõudeid. Kui seda ei tehta, ei ole tootjal õigust neid tooteid turule viia.

CE-märgis kandvatele teras- ja alumiiniumkonstruktsioonidele

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Millised on tootjale esitatavad nõuded standardi EN 1090-1 puhul?

CE-märgisega ehitustoodete turule viimiseks peavad tootjad esmalt tõendama, et ehitustoode ja selle tootmisprotsessi juhtimine vastavad standardi EN1090-1 nõuetele. Kuna kandvate teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide ning nende komponentide puhul on eriti oluline nende toodete ohutus , siis standard EN1090-1 ütleb, et kogu tootmisprotsess peab olema kontrollitud. See tähendab, et tootja peab kirjeldama ja rakendama tootmisprotsessi juhtimissüsteeme ning hankima teavitatud asutuse poolt väljastatud tehase tootmiskontrolli vastavustunnistuse.

Alles pärast sertifikaadi saamist on tootjal õigus koostada toimivusdeklaratsioon (DoP) ja kanda CE-märgis kandvatele teras- ja alumiiniumkonstruktsioonidele ning nende komponentidele. Toimivusdeklaratsioon on juriidiline dokument, mille tootja ehitustoote EL-i turule laskmisel kaasa annab.

Tootestandard EN1090-2:2018  “ Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele” täpsustab, mida on vaja teraskonstruktsioonide ja -komponentide jaoks, et need vastaksid kindlaksmääratud mehaanilise tugevuse, stabiilsuse, kasutatavuse ja vastupidavuse nõuetele.

  • Standard määratleb neli tegevusklassi (EXC – Execution Classes):
  • EXC1 – nt põllumajandushooned
  • EXC2 – nt elu- ja ärihooned
  • EXC3 – nt sillad
  • EXC4 – nt spetsiifilised konstruktsioonid (pikad sillad, staadionid jne)

Need klassid määratakse konstruktsiooni kavandatud kasutuse ja selle kokkuvarisemise võimalike tagajärgede järgi. Toimivusklasside EXC2, EXC3 ja EXC4 puhul peab kõiki keevitamisega seotud tegevusi kontrollima vastutav keevituskoordinaator (RWC).

Kuidas saada CE-märgis kandvatele teras- ja alumiiniumkonstruktsioonidele?

Teavitatud asutus viib ettevõttes läbi tootmisprotsesside juhtimissüsteemi esmase auditi. Auditi eesmärk on hinnata tehase, tootmiskontrollisüsteemi ja selle dokumentatsiooni vastavust standardi EN1090-1 nõuetele. Positiivse hinnangu korral saab tootja Tehase tootmiskontrolli (FPC) vastavussertifikaadi.

Seejärel viib teavitatud asutus läbi iga-aastased tootmiskontrollisüsteemi järelevalveauditid veendumaks, et tootmiskontrollisüsteem tagab valmistatud ehitustoodete deklareeritud toimivuse.

Miks on vaja CE-sertifikaati?

Kui toode on märgistatud CE-märgisega, võib tarbija olla kindel, et tarnitavad tooted vastavad vähemalt harmoneeritud tehnilises kirjelduses sätestatud minimaalsetele toimivusnõuetele.

CE-sertifikaat on vajalik, et tõendada, et toode vastab EL-i õigusaktidele ja harmoneeritud Euroopa standardite nõuetele. Sertifitseerimine on kohustuslik nõue ehitustoodetele, mida müüakse EL-i ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide siseturul.

Valides CE-märgise sertifikaadi, saate:

  • tagada tootmisjuhtimise protsessisüsteemi juurutamine ja järelevalve;
  • tõendada oma toodete kvaliteeti ja ohutust, samuti nende vastavust normatiivaktide nõuetele;
  • tõsta oma ettevõtte konkurentsivõimet turul, saades oma toodetele CE-märgise ja võimaldades seeläbi nende levitamist EL ja EFTA riikide siseturul;
  • tõendada, et ettevõtte tooted vastavad EL-i õigusaktidele ja asjakohastele hEN-standardi(te) nõuetele;
  • sõltumatu kolmanda osapoole hinnangu ja toimivusdeklaratsiooni.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutus BM Certification pakub CE-märgise sertifitseerimisteenuseid ja vajadusel korraldab vastava(te) standardi(te) nõuete alast koolitust.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.