BM CertificationMEIST
BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certification on sõltumatu sertifitseerimisasutus, mis tegutseb puutumatuse põhimõttel, järgides kindlaksmääratud erapooletuse poliitikat. See tagab erapooletuse, läbipaistvuse ja sõltumatuse kogu meie tegevuses. Erapooletuse poliitika on kinnitus, et BM Certificationi otsused tehakse sõltumatult ja õiglaselt, andes sel viisil osapooltele kindluse, et nad saavad usaldada BM Certificationi toimingute ausust.

BM Certificationi erapooletuse poliitika eesmärk on vältida võimalikke huvide konflikte.

BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certificationi missiooniks on pakkuda sertifitseerimist ja muid asjakohaseid teenuseid vastavalt järgmistele põhimõtetele:

  • Erapooletus
  • Ausus
  • Vastutustundlikkus
  • Pädevus
  • Objektiivsus
  • Avatus
  • Konfidentsiaalsus
  • Operatiivsus

BM Certificationi eesmärk on luua, edendada ja hoida korras sertifitseerimisprotsessi, mis tunnistab, et kliendisüsteemid, tooted, tegevused, teenused või töötajad vastavad kehtivatele riiklikele, rahvusvahelistele või muudele standarditele ja nõuetele.

BM Certification on pühendunud pakkuma ja säilitama kvaliteetset, professionaalset, erapooletut ja kulutõhusat teenust, mis vastavad kõigile asjakohastele standarditele, spetsifikatsioonidele ja muudele akrediteerimisasutuste nõutavatele kriteeriumitele.

BM Certification haldab huvide konflikte ning tagab teenustega seotud isikute sõltumatuse ja erapooletuse.

Selle poliitika järgimine ja eesmärgi saavutamine annavad kindluse kõikidele sidusrühmadele BM Certificationi poolt välja antud sertifikaatide väärtuse, terviklikkuse ja usaldusväärsuse osas.

Ettevõtte juhtkond on pühendunud kõigi vajalike ressursside pakkumisele, asjaosaliste toetamisele ning ettevõtte juhtimissüsteemi efektiivsesse toimimisse ja pidevasse täiustamisse.

BM Certificationi töötajad ja muud sidusrühmad on pühendunud selle poliitika mõistmisele, põhimõtetest ja dokumenteeritud nõuetest kinnipidamisele ning jätkuva pädevuse säilitamisele.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Tegelik aadress

Kontaktisik

Kas ettevõte on juba sertifitseeritud või on see sertifitseeritud?

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Kas teie ettevõtte tegevus on seotud teenuse osutamise või toote kohaletoimetamise / teenindamisega kliendi territooriumil?

Mitu asukohta ettevõttel on (territooriumid, aadressid)?

Töötajate koguarv ettevõttes

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Võta meiega ühendust

Saada meile teade

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.