BM CertificationMEIST
BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certification on sõltumatu sertifitseerimis-, valideerimis- ja verifitseerimisasutus, mis tegutseb puutumatuse põhimõttel, järgides kindlaksmääratud erapooletuse poliitikat. See tagab erapooletuse, läbipaistvuse ja sõltumatuse kogu meie tegevuses. Erapooletuse poliitika on kinnitus, et BM Certificationi otsused  ja avaldused tehakse sõltumatult ja õiglaselt, andes sel viisil osapooltele kindluse, et nad saavad usaldada BM Certificationi toimingute ausust.

BM Certificationi erapooletuse poliitika eesmärk on vältida võimalikke huvide konflikte.

BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certification Erapooletuspoliitika

BM Certificationi missiooniks on pakkuda sertifitseerimise, valideerimise, verifitseerimise ja muid asjakohaseid teenuseid vastavalt järgmistele põhimõtetele:

  • Erapooletus
  • Ausus
  • Vastutustundlikkus
  • Pädevus
  • Objektiivsus
  • Avatus
  • Konfidentsiaalsus
  • Operatiivsus

BM Certificationi eesmärk on luua, edendada ja hoida korras sertifitseerimise, valideerimise ja verifitseerimise protsessi, mis tunnistab, et kliendisüsteemid, tooted, tegevused, teenused või töötajad vastavad kehtivatele riiklikele, rahvusvahelistele või muudele standarditele ja nõuetele.

BM Certification on pühendunud pakkuma ja säilitama kvaliteetset, professionaalset, erapooletut ja kulutõhusat teenust, mis vastavad kõigile asjakohastele standarditele, spetsifikatsioonidele ja muudele akrediteerimisasutuste nõutavatele kriteeriumitele.

BM Certification haldab huvide konflikte ning tagab teenustega seotud isikute sõltumatuse ja erapooletuse.

Selle poliitika järgimine ja eesmärgi saavutamine annavad kindluse kõikidele sidusrühmadele BM Certificationi poolt välja antud sertifikaatide väärtuse, terviklikkuse ja usaldusväärsuse osas.

Ettevõtte juhtkond on pühendunud kõigi vajalike ressursside pakkumisele, asjaosaliste toetamisele ning ettevõtte juhtimissüsteemi efektiivsesse toimimisse ja pidevasse täiustamisse.

BM Certificationi töötajad ja muud sidusrühmad on pühendunud selle poliitika mõistmisele, põhimõtetest ja dokumenteeritud nõuetest kinnipidamisele ning jätkuva pädevuse säilitamisele.

BM Certification pühendub sellele, et tagada kõikide võrdne kohtlemine oma tegevustes, ja välistab igasuguse diskrimineerimise rassi, soo, seksuaalse sättumuse, võimete erinevuse, vanuse, sotsiaalse staatuse, usulise või etnilise kuuluvuse alusel.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.