EL taksonoomia

ELi taksonoomia võetakse kasutusele, et rahuldada tungivat vajadust ühtse ja kõikehõlmava raamistiku järele, et määratleda jätkusuutlik majandustegevus Euroopa Liidus. Selged kriteeriumid ja standardid kehtestades on selle eesmärk suunata investoreid, ettevõtteid ja poliitikakujundajaid keskkonnasäästlike tavade ja investeeringute poole, soodustades üleminekut keskkonnasäästlikumale ja vastupidavamale majandusele.

EL taksonoomia

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on ELi taksonoomia?

EL taksonoomia on Euroopa Liidu poolt kasutusele võetud klassifikatsioonisüsteem majandustegevuste määratlemiseks ja kategoriseerimiseks nende keskkonnasäästlikkuse alusel. See sätestab ühise kriteeriumide ja piirmäärade raamistiku, et teha kindlaks, kas tegevust saab pidada keskkonnasäästlikuks või taksonoomiaga kooskõlas olevaks sellistes valdkondades nagu kliimamuutuste leevendamine, kohanemine, ringmajandus, saaste vältimine ja bioloogiline mitmekesisus. Selle taksonoomia eesmärk on pakkuda investoritele, ettevõtetele ja tarbijatele läbipaistvust ja selgust, julgustades investeeringuid ja majandustegevust, mis aitavad kaasa ELi keskkonnaeesmärkide saavutamisele ja säästvale majandusele üleminekule.

ELi taksonoomia võimaldab nii finants- kui ka mittefinantsettevõtetel võtta vastu ühise määratluse majanduslikult jätkusuutlikele tegevustele, mida peetakse keskkonnasäästlikuks. Sellel on oluline roll jätkusuutlike investeeringute suurendamisel ELis, pakkudes investoritele turvalisust, kaitstes neid rohepesu tavade eest, aidates ettevõtetel muutuda kliimasõbralikumaks ja leevendades turu killustatust.

Taksonoomiamäärus seab kuus kliima- ja keskkonnaeesmärki:

Kliimamuutuste leevendamine

  • Kliimamuutustega kohanemine
  • Vee- ja mereressursside säästev kasutamine ja kaitse
  • Üleminek ringmajandusele
  • Reostuse vältimine ja kontroll
  • Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Kuidas näidata vastavust EL taksonoomia nõuetele?

ELi taksonoomia nõuete täitmise tõendamiseks võivad finantsturu osalised ja ettevõtted astuda järgmisi samme:

  • Viige läbi hindamine: hinnake oma tegevusi, tooteid või investeeringuid, et teha kindlaks nende vastavus EL taksonoomia kriteeriumidele. Hinnake oma majandustegevust ja nende keskkonnatoimet taksonoomiamääruses määratletud konkreetsete künniste ja nõuete alusel.
  • Avalikustamine ja aruandlus: koostage ja avaldage läbipaistvat ja täpset teavet oma tegevuse või investeeringute jätkusuutlikkuse tunnuste kohta. See hõlmab asjakohaste andmete, mõõdikute ja tõendite esitamist, mis tõendavad taksonoomianõuete täitmist. Aruandlust saab teha standardiseeritud mallide või raamistike, näiteks EL-i taksonoomiaga kooskõlastatud avalikustamiste kaudu.
  • Dokumentatsioon ja arvestus: säilitage igakülgne dokumentatsioon ja arvestused, mis kinnitavad teie väiteid ELi taksonoomia järgimise kohta. See hõlmab asjakohaste andmete, metoodikate ja eelduste kogumist, mida kasutatakse teie tegevuse keskkonnasäästlikkuse hindamisel. Need dokumendid peaksid olema auditi ja kontrollimise eesmärgil kättesaadavad.
  • Sõltumatu kinnitus ja kontroll: kaaluge sõltumatu kolmanda osapoole kaasamist, et tagada teie vastavus ELi taksonoomiale. See võib suurendada usaldusväärsust ja anda investoritele, sidusrühmadele ja reguleerivatele asutustele täiendavat kindlustunnet.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.