BM CertificationJätkusuutlikkuse kontrollimine ja sertifitseerimine
Toote süsiniku jalajälje kontrollimine (ISO 14067, PAS 2050)

Toote süsiniku jalajälje kontrollimine (ISO 14067, PAS 2050)

Tarbijad muutuvad üha keskkonnateadlikumaks ja otsivad väiksema keskkonnamõjuga tooteid. Sertifitseerides oma tooteid vastavalt standardile ISO 14067, saavad ettevõtted eristuda konkurentidest ja meelitada ligi keskkonnateadlikke kliente.

Toote süsiniku jalajälje kontrollimine (ISO 14067, PAS 2050)

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Toodete süsiniku jalajälje kontrollimine ISO 14067 järgi

ISO 14067 on standard, mis annab juhised toodete süsiniku jalajälje hindamiseks ja kontrollimiseks. Süsiniku jalajälje kontrollimine hõlmab kolmanda osapoole auditi läbiviimist, et kontrollida, kas toote süsiniku jalajälje arvutamise metoodika vastab ISO 14067 standardile. See kontrolliprotsess tagab süsiniku jalajälje arvutamise täpsuse ja usaldusväärsuse ning võib aidata suurendada läbipaistvust ja usaldusväärsust ettevõtete jaoks, kes soovivad oma toodete keskkonnamõju tarbijatele edastada.

Kuidas saada ISO 14067 sertifikaati? 

Sertifikaadi saamiseks peab organisatsioon tegema järgmised sammud:

  • Määratlege käsitlusala: Määrake kindlaks hindamise piirid, sealhulgas hinnatav toode või teenus, toote elutsükli etapp, mida arvesse võtta, ja süsiniku jalajälje arvutamise metoodika.
  • Koguge andmeid: Koguge süsiniku jalajälje arvutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas energiatarbimise, tooraine sisendite, transpordi ja jäätmetekke kohta.
  • Arvutage süsiniku jalajälg: Kasutage toote või teenuse süsiniku jalajälje arvutamiseks standardis ISO 14067 kirjeldatud metoodikat.
  • Kontrollige tulemusi: Laske kolmanda osapoole tõendajal teie arvutusmetoodikat ja -tulemusi auditeerida, et tagada standardite järgimine.
  • Teavitage tulemustest: Jagage teavet kontrollitud süsiniku jalajälje kohta klientide ja sidusrühmadega, et näidata toote keskkonnamõju.
Hetkel pakume seda teenust akrediteerimata sertifitseerimisena.

Miks sertifitseerida vastavalt ISO 14067 standardile? 

Sertifitseerimine vastavalt ISO 14067-le võib aidata ettevõtetel näidata oma keskkonnaalast pühendumust, meelitada ligi kliente, parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust ja järgida eeskirju. Sertifitseerimine vastavalt ISO 14067 standardile võib pakkuda ettevõtetele mitmeid eeliseid, sealhulgas:

  • Suurenenud usaldusväärsus: ISO 14067 on rahvusvaheliselt tunnustatud standard toodete süsiniku jalajälje hindamiseks ja kontrollimiseks. Sertifitseerides vastavalt standardile, saavad ettevõtted klientide, sidusrühmade ja reguleerivate asutuste silmis näidata oma pühendumust keskkonnasäästlikkusele ja suurendada oma usaldusväärsust.
  • Konkurentsieelis: ISO 14067 sertifikaat võib parandada ettevõtte mainet ja tõsta brändi väärtust. Kliendid usaldavad tõenäolisemalt ettevõtteid, mis on sõltumatult kontrollitud ja tunnustatud keskkonnastandardite kohaselt sertifitseeritud.
  • Keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamine:  ISO 14067 standard annab raamistiku toodete süsiniku jalajälje hindamiseks ja vähendamiseks. Standardit järgides saavad ettevõtted kindlaks teha valdkonnad, kus nad saavad vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.