BM CertificationISO juhtimissüsteemid
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

Arvestades ülemaailmset teadlikkust kliimamuutustest ja keskkonnaprobleemidest, vajavad organisatsioonid tõhusat keskkonnajuhtimissüsteemi, mis pakuks pikaajalist konkurentsivõimet.

Keskkonnajuhtimine on ettevõtte võimalus näidata, et kaupade või teenuste tootmise ja turustamise ajal kavandatakse ja kontrollitakse oma mõju keskkonnale. Ettevõtte mure keskkonna pärast peegeldub tooraine tarbimises, energiaallikate valikus ja kasutamises, tehnoloogia rakendamises, heitmete ja tööstusjäätmete käitlemises, samuti kommunikatsioonilahendustes ning toodete transportimises ja levitamises.

ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard, mis on välja töötatud ISO kõrgetasemelise raamistiku (HLS) abil. See on ühine kõikidele uutele ISO standarditele ja sellega tagatakse ISO 14001 standardi parim ühilduvus teiste standarditega, hõlbustades sel viisil juhtimissüsteemi kasutuselevõttu ja integreerimist, pakkudes kasutajatele suuremat väärtust.

ISO 14001:2015 on rahvusvaheline standard, mida saab rakendada suures või väikeses ettevõttes mis tahes sektoris. Sellega ei sätestata konkreetseid keskkonnategevuse tulemuslikkuse nõudeid ja seetõttu saab seda kasutada ettevõtte keskkonnajuhtimise mis tahes etapis. See standard ühildub hästi ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemiga, kui see on kasutusel.

Kõige olulisem element, mida ettevõtted peavad ISO 14001 sertifitseerimisel arvesse võtma, on pühendumus pidevale täiustamisele ja õigusaktide nõuete järgimise tagamisele.

ISO 14001 sertifikaadiga tagatakse vastavus hanke kvalifikatsiooninõuetele juhul, kui valiku kriteeriumiks on keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu.

Kuidas saada ISO 14001 sertifikaati?

Sertifitseerimiseks peab ettevõte rakendama tõhusat kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab ISO 14001 standardi nõuetele.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena võib BM Certification teile pakkuda ISO 14001 standardi nõuete alaseid koolitusi, teostada eelauditeid ning osutada sertifitseerimisteenuseid.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

 

Miks sertifitseerida end vastavalt ISO 14001 standardile?

Sertifitseerides ja hooldades juhtimissüsteemi vastavalt ISO 14001 standardi nõuetele, näitate oma pühendumust oma keskkonnamõju vähendamisele rahvusvaheliste parimate tavade abil. See tõendab, et teie keskkonnajuhtimissüsteem toimib tõhusalt, säästes kulusid ja kaitstes keskkonda pikas perspektiivis.

ISO 14001 sertifikaadi valimisel:

  • tagatakse, et juhtkond võtab süstemaatilisi meetmeid ettevõtte keskkonnamõjude kontrollimiseks;
  • antakse ettevõtte töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele garantii ettevõtte vastutuse kohta keskkonnaküsimustes;
  • tõendatakse ettevõtte tegevuse vastavust õigusaktidele;
  • parandatakse ettevõtte mainet keskkonnakaitse valdkonnas;
  • edendatakse energiatõhusust ja tootlikkust, vähendades samal ajal kulusid;
  • antakse võimalus jälgida ja pidevalt täiustada ettevõtte keskkonnamõjude vähendamise eesmärke ning määratud näitajaid.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.