BM CertificationJätkusuutlikkuse kontrollimine ja sertifitseerimine
Jätkusuutlikkuse aruande kinnitamine (GRI standard)

Jätkusuutlikkuse aruande kinnitamine (GRI standard)

Jätkusuutlikkuse aruande kinnitamine (GRI standard)

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on jätkusuutlikkuse aruanne?

See on ametlik dokument, mis on koostatud ettevõtte keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegevuse mõõtmiseks, hindamiseks ja aruandluseks. Jätkusuutlikkuse aruanne näitab ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegiate tõhusust ja toimivust. Kui olla täpsem; Jätkusuutlikkuse aruanne käsitleb ettevõtete keskkonnamõjusid, süsiniku jalajälge, veekasutust, jäätmekäitlust, keskkonnajuhtimist, energiatõhusust, toodete taaskasutust, inimõigusi, tööõigusi, panust ühiskonda, töötervishoidu ja tööohutust, eetikat ja läbipaistvust. 

Milleks jätkusuutlikkuse aruande verifitseerimine? 

Jätkusuutlikkuse aruande kontrollimine kirjeldab ettevõtte jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse ülevaatamist ja kontrollimist sõltumatu kolmanda osapoole poolt. Need aruanded sisaldavad sageli keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimistegureid (ESG) ning neid kasutatakse ettevõtte edusammude ja jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmise mõõtmiseks.

Jätkusuutlikkuse aruande kontrollimine suurendab ettevõtete jätkusuutlikkuse avalduste täpsust ja usaldusväärsust ning loob tugeva raamistiku ettevõtete tegevuse jälgimiseks ja parandamiseks. Seda nõuavad ka investorid, kliendid ja muud sidusrühmad ning selle aruannete kontrollimine näitab ettevõtte pühendumust läbipaistvusele, vastutusele ja jätkusuutlikkuse parandamisele.

 Jätkusuutlikkuse aruande kontrollimisel lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud verifitseerimisstandardi GRI (Global Reporting Initiative) juhistest või teiste sõltumatute tõendamisettevõtete kehtestatud kriteeriumidest. Kontrolliprotsess hõlmab ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande ülevaatamist, andmete ja juhtimissüsteemide kontrollimist, täpsuse ja terviklikkuse hindamist ning aruandlusprotsessi läbipaistvuse ja kvaliteedi hindamist.

Jätkusuutlikkuse aruande kinnitamise protsess võib hõlmata järgmisi samme.

  • Ettevalmistus: Ettevõte annab teada, et soovib jätkusuutlikkuse aruannet kontrollida ja algatab kontrolliprotsessi. Selle protsessi käigus määratakse kindlaks kontrolli ulatus, eesmärgid, kuupäevad ja allikad. 
  • Hindamine: hindamisasutus hindab ettevõtte jätkusuutlikkuse aruannet ja kontrollib, et aruandes sisalduvad andmed, meetodid ja analüüsid oleksid õiged, usaldusväärsed ja kõikehõlmavad. Selles etapis hindab hindamisasutus ka meetodeid ja aruandlusstandardeid, mida ettevõte kasutab oma jätkusuutlikkuse mõõtmiseks.
  • Aruandlus: Hindamisasutus kontrollib ettevõtte jätkusuutlikkuse aruannet ja koostab aruandlusprotsessi aruande. See aruanne tõendab, et jätkusuutlikkuse toimivus on täpne ja usaldusväärne, või tuvastab kõik probleemid või puudused.
  • Järelaruandlus: kasutades aruande verifitseerimist pakub ettevõte läbipaistvamat ja usaldusväärsemat teavet oma jätkusuutlikkuse toimimise kohta. Aruanne demonstreerib sidusrühmadele ettevõtte jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse täpsust ja usaldusväärsust. Samuti annab see võimaluse täiustada tulevasi aruandlusprotsesse, tuvastades aruandlusprotsessis esinevad probleemid.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.