HACCP & GMP

Ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid (HACCP) ning heade tootmistavade (GMP) sertifitseerimine on kaks olulist raamistikku, mis mängivad üliolulist rolli toidu, ravimite ja mitmesuguste muude toodete ohutuse ja kvaliteedi tagamisel. Need raamistikud ei seisne mitte ainult eeskirjade järgimises, vaid on ka aluseks tarbijate ohutuse tagamisel, tootekvaliteedi säilitamisel ning ettevõtte kasvu ja jätkusuutlikkuse edendamisel. Ettevõtted, kes eelistavad neid sertifikaate, on paremas positsioonis, et areneda konkurentsivõimelisel ja ohutusteadlikul turul.

HACCP & GMP

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

Mis on HACCP?

Ohuanalüüs and kriitilised kontrollpunktid-  Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) on süstemaatiline ja teaduspõhine lähenemine toiduohutusele. See on ennetav süsteem, mis tuvastab, hindab ja kontrollib võimalikke toiduohutuse ohte kogu toidutootmisprotsessi vältel. HACCP eesmärk on tagada toiduainete ohutus, vähendades selliste ohtude nagu bioloogilised, keemilised ja füüsikalised saasteained esinemine.

HACCP kasutatakse laialdaselt toiduainetööstuses toiduainete ohutuse tagamiseks. Sellest on saanud toiduainete tootmisrajatiste eeltingimus ja seda nõuavad sageli paljude riikide reguleerivad asutused. Järgides HACCP põhimõtteid, saavad toidutootjad süstemaatiliselt tuvastada ja käsitleda võimalikke ohte, minimeerida toidu kaudu levivate haiguste riski ning pakkuda tarbijatele ohutuid ja kvaliteetseid toiduaineid.

Mis on GMP?

Head tootmistavad – Good Manufacturing Practices (GMP) on kvaliteedi tagamise ja kvaliteedikontrolli juhiste ning tavade kogum, mida rakendatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas farmaatsia-, toidu-, kosmeetika- ja meditsiiniseadmetes. GMP hõlmab mitmeid põhimõtteid ja eeskirju, mille eesmärk on tagada ohutute, tõhusate ja kvaliteetsete toodete järjepidev tootmine. GMP spetsiifilised nõuded ja eeskirjad võivad tööstusharuti erineda, kuid põhiprintsiibid jäävad suures osas samaks.

GMP on kriitilise tähtsusega tööstusharudes, kus toodete kvaliteet, ohutus ja järjepidevus on ülitähtsad, näiteks farmaatsia- ja toiduainetööstus. Hea tootmistava juhiste järgimine mitte ainult ei aita kaitsta tarbijaid mittestandardsete või ebaturvaliste toodete eest, vaid hõlbustab ka rahvusvahelist kaubandust, tagades toodete vastavuse ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedistandarditele. Hea tootmistava eeskirjade järgimine on sageli seaduslik nõue ja paljude riikide reguleerivad asutused seda jõustavad.

Kuidas saada HACCP ja GMP sertifikaati?

HACCP ja GMP sertifikaadi saamine hõlmab mitmeid samme ning konkreetne protsess võib olenevalt teie tööstusest ja asukohast erineda.

  • Töötada välja ja rakendada HACCP plaan (HACCP sertifitseerimiseks): Looge oma konkreetse toote või protsessi jaoks ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) plaan. See plaan hõlmab ohtude tuvastamist, kriitiliste kontrollpunktide määramist, kriitiliste piiride kehtestamist ning seire- ja parandusmeetmete protseduuride väljatöötamist.
  • Rakendage GMP tavasid (GMP sertifitseerimiseks): Veenduge, et teie tootmistavad oleksid kooskõlas heade tootmistavade (GMP) põhimõtetega. See hõlmab spetsiifiliste protseduuride ja protsesside vastuvõtmist tootmiseks, kvaliteedikontrolliks ja arvestuse pidamiseks.

Säilitage üksikasjalikud andmed kõigi asjakohaste protsesside, protseduuride ja dokumentatsiooni kohta, mis on seotud teie HACCP plaani ja hea tootmistavaga.

BM Certification võib läbi viia teie tegevuse kolmanda osapoole auditi, et hinnata vastavust HACCP ja GMP standarditele.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.