BM CertificationJätkusuutlikkuse hindamine
Süsiniku jalajälje/ CO2 jalajälje arvutamine

Süsiniku jalajälje/ CO2 jalajälje arvutamine

Kliimamuutuste mõjude minimeerimiseks peavad riigid ja ettevõtted märkimisväärselt vähendama oma sõltuvust fossiilkütustest ja vähendama ettevõtete tootmisprotsessi käigus eralduvate kasvuhoonegaaside koguhulka. Sellest suur osa tuleb äri- ja tööstustegevusest, mistõttu peavad ettevõtted kandma vastutust heitkoguste minimeerimise ja üldise keskkonnakaitse tagamise eest.

BM Certification pakub ettevõtetele võimalust arvutada CO2 heitkoguseid (CO2 jalajälg) kõige populaarsemate ja tunnustatumate rahvusvaheliste standardite järgi: ISO 14064-1 Kasvuhoonegaasid. Osa 1: Spetsifikatsioon koos juhistega ja aruannete koostamine organisatsioonide tasandil või kasvuhoonegaaside protokoll (GHG – Greenhouse Gas Protocol).

Süsiniku jalajälje/ CO2 jalajälje arvutamine

Võta meiega ühendust!

Email: info.ee@bmcertification.com

Telefoni nr.: +372 53708687

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun taotlusvorm:

Küsige pakkumist

CO2 heitkoguste arvutamise eelised ettevõttele:

  • Arusaamine oma ettevõtte CO2 jalajäljest
  • Töövahend klientide ja koostööpartneritega suhtlemisel
  • Pidev täiustamine paremate tulemuste saavutamiseks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel
  • Täpse mõõtmisandmete abil saavad organisatsioonid seada heitkoguste vähendamise eesmärgid, mis vastavad hästi nende null-eesmärkidele.

Mida pakub stndard ISO 14064 ?

ISO 14064-1 pakub juhiseid selle kohta, kuidas organisatsioonid saavad oma heitkoguseid tõhusalt hallata, sealhulgas kuidas luua heiteandmete jälgimise ja aruandluse süsteemi. Pakkudes struktureeritud raamistikku heiteandmete mõõtmiseks, seireks ja aruandluseks kuue kategooria lõikes, hõlbustab see kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamise parandamist organisatsiooni sees.

Lisaks võimaldab ISO 14064-1 organisatsioonidel edastada sidusrühmadele läbipaistvalt teavet heitkoguste vähendamise kohta ja pakub mehhanismi nende heitkoguste väidete kontrollimiseks.

Mis on GHG protokoll?

GHG -kasvuhoonegaaside protokoll on ülemaailmne standard ettevõtetele oma süsiniku jalajälje mõõtmiseks ja aruandluseks. Ettevõtte tegevusega seotud heitkogused jagunevad kolme erinevasse skoopi: skoop 1, skoop 2 ja skoop 3.

Vastavalt kasvuhoonegaaside protokolli juhistele peavad ettevõtted vähemalt 1. ja 2. skoobi heitkoguste kohta eraldi arvestust ja aruandlust esitama. Lisaks soovitatakse tungivalt 3. skoobi heitkoguste lisamist, mis peegeldab pühendumust terviklikumale ja läbipaistvamale lähenemisviisile kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmisel ja aruandlusel.

Kuidas BM Certification teie ettevõtte CO2 jalajälge arvutab:

  • Kliendi konsultatsioon: suhtlus kliendiga, et mõista tema tegevuse ulatust ja määratleda süsiniku jalajälje hindamise piirid, võttes arvesse ulatuse ja heitkogused kategooriate kaupa.
  • Andmete kogumine: kogutakse põhjalikud andmed kliendi energiakasutuse, kütusekulu ja muude asjakohaste tegevuste kohta, et anda terviklik ülevaade tema süsiniku jalajäljest.
  • Metoodikate ja heitetegurite väljaselgitamine: uuritakse ja hinnatakse kliendi tööstuse ja tegevusega seotud metoodikaid ja heitetegureid, tagades heitkoguste ühiku kohta arvutamise täpsuse ja asjakohasuse.
  • Arvutamine ja teisendamine: kasutatakse kliendi kasvuhoonegaaside koguheite arvutamiseks kogutud andmeid ja heitetegureid. Järjepidevuse tagamiseks teisendatakse erinevad heitkogused standardühikuks (CO2e).
  • Aruande koostamine: koostatakse üksikasjalik ja kliendipõhine aruanne, järgides kehtestatud standardeid: ISO 14064-1 ja Greenhouse Gas Protocol. Läbipaistvuse tagamiseks kirjeldatakse selgelt metoodikat, andmeallikaid, hinnanguid ja eeldusi.
  • Soovitused: esitatakse arvutatud süsiniku jalajälje põhjal saadud tulemused, sealhulgas heite vähendamise eesmärgid ja strateegiad, mis on kohandatud kliendi tööstuse ja jätkusuutlikkuse eesmärkidega.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.