BM CertificationTarneahela sertifitseerimine
PEFC puidu tarneahela sertifikaat

PEFC puidu tarneahela sertifikaat

Puidu tarneahela sertifikaadiga kinnitatakse, et tootmisel kasutatakse vastutustundlikult majandatud metsadest pärit puitu ning et see materjal on jälgitav tootmise ja turustamise kõikides etappides – alates metsaülemast kuni lõpptoote tootjani.

PEFC puidu tarneahela sertifikaat

Mis on puidu tarneahel?

Puidu tarneahela sertifikaat on mõeldud puittooteid tootvatele või turustavatele ettevõtetele, sealhulgas paberitootjatele, paberikauplejatele ja trükikodadele. Tarneahela sertifitseerimine võimaldab ettevõtetel tõendada, et nende tootmises kasutatav puit pärineb hästi majandatud metsadest, jälgides majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte.

Selleks, et toodet saaks pidada PEFC-sertifitseerituks, peavad kõik toote tootmise, töötlemise ja turustamisega seotud ettevõtted olema sertifitseeritud vastavalt puidu tarneahela standarditele. Ainult sel juhul on ettevõtetel õigus kasutada sertifikaate ja panna oma toodetele PEFC-märgist, osutades sellega vastutustundlikest allikatest saadud materjalidele.

Mis on PEFC?

PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification) ehk Metsade Sertifitseerimise Kinnitamise Programm on rahvusvaheline metsade sertifitseerimise süsteem, millega edendatakse jätkusuutlikku metsandust, tuginedes terviklikule lähenemisviisile, milles võetakse arvesse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriume. Metsade sertifitseerimisel kontrollitakse metsade jätkusuutlikku majandamist ja kasutamist. PEFC-sertifitseeritud materjali kaubamärgi ja/või märgisega toode kinnitab ettevõtjatele ja tarbijatele, et selle toote tootmiseks kasutatud toorained on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest. Metsade sertifitseerimise ülemaailmne eesmärk on vähendada metsade kontrollimatut kasutamist kolmandates riikides.

Miks sertifitseerida puidu tarneahelat vastavalt PEFC-le?

Sertifitseerides oma tarneahelad vastavalt PEFC standarditele, näitate mitte ainult pühendumust oma partneritele vastutada tarneahela haldamise ja hooldamise eest, vaid tagate ka järgmise:

  • lisaväärtuse teie toodetele;
  • suurendatud konkurentsivõime ja juurdepääsu uutele turgudele;
  • õigusaktide järgimise;
  • oma materjalide päritolu tõendatava jälgitavuse;
  • võimaluse kasutada PEFC kaubamärke;
  • garantii, et teie pakutud sertifitseeritud tooted on saadud keskkonnasäästlikust, sotsiaalselt kasulikust ja majanduslikult elujõulisest ülemaailmsest metsamajandamisest;
  • võimaluse oma klientidele aidata kaasa keskkonna säilitamisele ja majandusliku stabiilsuse edendamisele.

Kuidas saada PEFC puidu tarneahela sertifikaati?

Sertifitseerimiseks peab ettevõte järgima PEFC puidutarneahela standardi nõudeid. Võime pakkuda teile avaliku teabe seminare standardinõuete kohta ning ka sertifitseerimisteenuseid.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun veebipõhine taotlusvorm.

License code: PEFC/12-44-001

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Tegelik aadress

Kontaktisik

Kas ettevõte on juba sertifitseeritud või on see sertifitseeritud?

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Kas teie ettevõtte tegevus on seotud teenuse osutamise või toote kohaletoimetamise / teenindamisega kliendi territooriumil?

Mitu asukohta ettevõttel on (territooriumid, aadressid)?

Töötajate koguarv ettevõttes

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Võta meiega ühendust

Saada meile teade

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.