BM CertificationUudised
Avaldatud on ISO/IEC 27001 standardi uus versioon

Avaldatud on ISO/IEC 27001 standardi uus versioon

ISO 27001 on maailma tunnustatuim infoturbe juhtimisstandard, mis aitab organisatsioonidel kaitsta nende valduses olevaid andmeid, mis on eriti oluline tänapäeval, mil maailm muutub järjest digitaalsemaks.

Avaldatud on ISO/IEC 27001 standardi uus versioon

Standardi täiustamine on vajalik, sest küberkuriteod muutuvad üha tõsisemaks ja keerukamaks, häkkerid õpivad olemasolevatest turvalahendustest mööda minema ja arendavad küberkuritegevuse meetodeid.

Muudatused ISO 27001 standardis:

  • Väiksemad muudatused 4–10 standardpunktis.
  • muudetud lisa A;
  • Kontrollmeetmete arvu vähendati 114-lt 93-le.
  • Kontrollmeetmed on rühmitatud 4 sektsiooni varasema 14 jaotise asemel.
  • Kasutusele on võetud 11 uut kontrollmeedet, ühtegi meedet ei kustutatud ja mitu liideti.

Üleminek 2013. aasta standardversioonilt uuele 2022. aasta standardversioonile toimub 3-aastase üleminekuperioodi jooksul. Kuni 31. oktoobrini 2023 saab ettevõtteid sertifitseerida 2013. aasta standardi järgi või valida, kas alustada sertifitseerimist standardi uue versiooni järgi juba praegu. ISO 27001 aasta 2013 standardile vastava sertifikaadi omandanud ettevõtetele antakse standardi uuele versioonile üleminekuks kolmeaastane üleminekuaeg kuni 31. oktoobrini 2025.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.