BM CertificationUudised
Euroopa Liidu (EL) metsade raadamise määrus / EU Deforestation Regulation (EUDR). EL võtab vastu uued eeskirjad metsade hävitamise piiramiseks.

Euroopa Liidu (EL) metsade raadamise määrus / EU Deforestation Regulation (EUDR). EL võtab vastu uued eeskirjad metsade hävitamise piiramiseks.

Euroopa Liit on koostanud uue määruse, et piirata EL-i turgude negatiivset mõju ülemaailmsele metsade hävitamisele ja metsade seisundi halvenemisele kogu maailmas. Samal ajal on selle eesmärk kaitsta kohalike kogukondlikke õigusi. See määrus, mida tuntakse EL-i metsade raadamise määrusena (EUDR), teeb kohustuslikuks hoolsuskontrolli ettevõtetele, kes toovad EL-i turule metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud kaupu. Nende kaupade hulka kuuluvad: veiseliha, kakao, kohv, palmiõli, kumm, soja ja puit.
EUDR-i raames peavad need tooted ja nendega seotud tooted vastama metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud nõuetele, et neid EL-i turul müüa või eksportida.

Euroopa Liidu (EL) metsade raadamise määrus /  EU Deforestation Regulation (EUDR). EL võtab vastu uued eeskirjad metsade hävitamise piiramiseks.

Ettevõtjad ja kauplejad, kes soovivad neid tooteid EL-i turule tuua või EL-ist eksportida, peavad rakendama seaduslikkuse kontrolli süsteemi, viies läbi riskianalüüsi ja hankides/omades geograafilise asukoha koordinaadid (laius- ja pikkuskraadi), kus asjaomaseid kaupu toodeti, toodetakse või ostetakse, samuti omatakse infot tootmiskuupäevade osas. Kauba vormistamiseks tuleb ettevõtjatel esitada koos tollideklaratsiooniga kaupade seaduslikkuse kontrollimise deklaratsioon; selle teabe haldamiseks luuakse riigiasutuste kontrollitav tsentraliseeritud infosüsteem.

EUDR ei kehti enne määruse rakendumist valmistatud kaupadele (v.a. puittooted, mille suhtes kehtivad EUTR-i nõuded) ega kaupadele, mis on valmistatud täielikult materjalist, mille toote elutsükkel on lõppenud ja mis muul viisil kõrvaldataks jäätmetena.

 

Kaubad Näited seotud toodetest
Veised Nahk, liha
Kakao Kakaovõi, šokolaad
Kohvi Kohvi,  Kohvi sisaldavad kohviasendajad
Õlipalm Palmipähklid, palmiõli derivaadid, glütserool
Kumm Pneumaatilised rehvid ja sisekummid, Vulkaniseeritud kummist valmistatud rõivad
Soja Sojaoad, sojaoa jahu ja õli
Puit Küttepuit, Mööbel, Vaadid, Tselluloos ja paber, Trükitud raamatud

 

Hoolsuskontrolli protsess

Enne asjakohaste toodete EL-i turule toomist või eksportimist peavad ettevõtjad ja kauplejad esitama pädevale asutusele kaupade seaduslikkuse deklaratsiooni. Selle nõude eesmärk on tagada, et EL-i turule sisenevad kaubad ei ole hangitud aladelt, kus on täheldatud metsade raadamine alates 31. detsembrist 2020.

Selle määruse järgimiseks peavad ettevõtjad ja kauplejad:

  • koguma üksikasjalikku teavet, mis näitab, et tooted vastavad EUDR-i nõuetele;
  • viima läbi iga toote puhul riskianalüüsi, et teha kindlaks võimalik oht, et EUDR-ile mittevastavus võib tekkida;
  • Maandada riske sõltumatute uuringute/auditite läbiviimise, täiendavate dokumentide kogumise või tarnijate koostöö kaudu.

Ettevõtjad ja kauplejad peavad läbi viima erinevaid riskianalüüse, mis võtavad arvesse, kas kaubad on toodetud kooskõlas kehtivate kohalike seadustega, järgides samas selgesõnaliselt kohaliku kogukonna nõusoleku põhimõtet.

Üks viimastest arengusuundadest regulatsioonides on seotud Euroopa Komisjoni algatusega luua tsentraliseeritud riskianalüüsid ehk riiklikud võrdlusalused. See võrdlusuuringusüsteem liigitab riigid madala, standardse või kõrge riskiga kategooriatesse, mis aitab klassifitseerida kaupu või tooteid vastavalt madala, standardse või suure raadamise riskiga kategooriasse.

Ettevõtjad, kes hangivad kaupu Euroopa Komisjoni poolt „madala riskiga” riikidest, saavad kasutada lihtsustatud hoolsusprotsessi. See tähendab, et nad vabastatakse hoolsuskohustuse teisest ja kolmandast etapist, nimelt riskihindamisest ja riskide maandamisest. Ettevõtjad on siiski kohustatud läbi viima esialgse hoolsuskohustuse, mis hõlmab teabe kogumist oma tarneahelate kohta. See hõlmab metsa- või tootmisalade päritoluinfo hankimist.

Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0109_EN.html

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.