BM CertificationUudised
ISCC EL tunnustus RED II alusel on kinnitatud

ISCC EL tunnustus RED II alusel on kinnitatud

3. veebruaril andis ELi biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste jätkusuutlikkuse komitee oma hääle ISCC EL-i ja 12 teise vabatahtliku skeemi tunnustamiseks RED II raames. Vabatahtlikud skeemid ja ELi riikide riiklikud skeemid tõendavad, kas biokütused vastavad EL-i jätkusuutlikkuse kriteeriumidele.

 

ISCC EL tunnustus RED II alusel on kinnitatud

Sellised skeemid kontrollivad ja jälgivad järgmist:

  • nende kütuste lähteaine tootmine ei toimu suure bioloogilise mitmekesisusega maal
  • suure süsinikusisaldusega maad ei ole sellise lähteaine tootmiseks muudetud
  • biokütuste, vedelate biokütuste ja biomassikütuste tootmine toob kaasa piisava kasvuhoonegaaside heitkoguste kokkuhoiu.

Mitmed skeemid võtavad arvesse ka täiendavaid säästlikkuse aspekte, nagu pinnas, vesi, õhukaitse ja sotsiaalsed kriteeriumid. Sertifitseerimisprotsessi jaoks kontrollib välisaudiitor kogu tootmisahelat alates lähteainet kasvatavast põllumajandustootjast kuni biokütuse tootja või kauplejani.

Kuigi skeeme juhitakse eraviisiliselt, tunnistab Euroopa Komisjon need kehtivaks.

Taastuvenergia direktiiviga (EL) 2018/2001 (REDII) kehtestati ühine raamistik taastuvatest energiaallikatest toodetud energia edendamiseks EL-is ja kehtestati siduv eesmärk, et 2030. aastaks moodustaks EL-s taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kogutarbimisest 32%.

2020. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa rohepöörde kohta, rõhutades vajadust ambitsioonikamate meetmete järele, et võidelda kliimamuutustega ja täita keskkonnaeesmärke. Resolutsioonis rõhutati energia olulist rolli üleminekul kasvuhoonegaaside nullheitega majandusele ja eriti energiasüsteemi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise tähtsust. Nendel põhjustel nõuti resolutsiooni RED läbivaatamist kooskõlas uute kliimaeesmärkidega, kehtestades üksikutele liikmesriikidele uued siduvad kohustused (mitte langeda alla ELi 2020. aasta eesmärkidest).

Miks sertifitseerida ISCC süsteemi alusel?

ISCC süsteemi alusel sertifitseerimine aitab tootjatel võtta vastutust ja vähendada ettevõtete riski tekitada keskkonnale kahjulikke protsesse. Sertifitseerimine on usaldusväärne meetod, mis aitab klientidel aru saada, millised ettevõtted pakuvad jätkusuutlikku põllumajandustoorme tarnimist.

Kui sertifitseerite ISCC süsteemi alusel, siis on teil kohustus:

  • edendada kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamist;
  • tagada jätkusuutlik maakasutus;
  • kinnitada koostööpartneritele ja klientidele, et teie ettevõte toodab ja müüb jätkusuutlikke tooteid;
  • edendada loodusliku biosfääri kaitset;
  • tagada sotsiaalne jätkusuutlikkus.

BM Certification saab väljastada sertifikaadi, auditeerides teie põllumajandustegevust ja kohapealseid üksusi (farme), mis võimaldab teil olla turul tunnustatud kui ISCC sertifitseeritud tarnija. BM Certification teeb seda vastavalt jätkusuutlikkuse sertifitseerimisskeemide ISCC PLUS ja ISCC EU kehtestatud sertifitseerimiskriteeriumidele. BM Certification auditid võimaldavad väljastada mõlemad sertifikaadid vastavalt teie turunõuetele.

ISCC EU audit hõlmab sisendmaterjale, nagu eri tüüpi põllumajandus- ja metsandussaadused, jäätmed, biogaas ja vetikad.

ISCC PLUS hõlmab kõiki põllumajandus- ja metsandussöötade liike, põllumajandusjäätmeid ja töötlemisjääke.

Võtke ühendust sertifitseerimisettevõttega BM Certification, et saada rohkem infot selle kohta, kuidas saate oma tooteid pakkudes klientide usaldust suurenada tagades oma tegevuse vastavus ISCC nõuetele.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.