BM CertificationISO juhtimissüsteemid
ISO 45001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid

ISO 45001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid

Tööohutuse probleemid võivad tunduda liialdatud kuni esimese õnnetuseni, mis põhjustab ettevõttele materiaalset ja moraalset kahju ning negatiivset reklaami. Tööohutussüsteem on väga oluline osa ettevõtte juhtimisest, mis tasub end ära juba lühikese aja jooksul.

Arusaadava ja kontrollitava tööohutussüsteemi kasutuselevõtmine, mis vastab mitte ainult õigusaktide miinimumnõuetele, võimaldab parandada ettevõtte töötajate töötingimusi ja ohutust, kontrollides ja vähendades võimalikke riske ja vigastusi.

ISO 45001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid

Mis on ISO 45001:2018?

ISO 45001:2018 on rahvusvaheline töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standard, mis on välja töötatud ISO kõrgetasemelise raamistiku (HLS) abil. See on ühine kõikidele uutele ISO standarditele ja sellega tagatakse ISO 45001 standardi parim ühilduvus teiste standarditega, hõlbustades sel viisil juhtimissüsteemi kasutuselevõttu ja integreerimist, pakkudes kasutajatele suuremat väärtust.

ISO 45001 sertifikaadiga kinnitatakse suurepärast võimekust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ning tõendatakse tõhusat riskijuhtimist, edendades samal ajal töötajate heaolu ja tagades ohutu töökeskkonna. ISO 45001 ei tähenda ainult töötajate kaitsmist. See mõjutab ka tööandjaid, vähendades finants-, kriminaal- ja tsiviilvastutuse võimalikku riski tõsiste juhtumite korral.

Kuidas saada ISO 45001 sertifikaati?

Sertifitseerimiseks peab ettevõte rakendama tõhusat töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi, mis vastab ISO 45001 standardi nõuetele. Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena võib BM Certification teile pakkuda koolitusi ISO 45001 standardi nõuete kohta, teostada eelauditeid ning osutada sertifitseerimisteenuseid.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Hinnapakkumise saamiseks täitke palun veebipõhine taotlusvorm.

Miks sertifitseerida end vastavalt ISO 45001 standardile?

Sõltumatu ISO 45001 sertifikaat annab kõigile asjaosalistele kinnituse ettevõtte konkurentsivõime ja oma vastutusse tõsise suhtumise kohta. Uue standardiga võimaldatakse ettevõttel oma tegevust parandada, tõstes tööohutuse, töötervishoiu ja heaolu taset tööruumides.

ISO 45001 sertifikaadiga tagatakse vastavus hanke kvalifikatsiooninõuetele juhtudel, kui valiku kriteeriumiks on töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi olemasolu.

ISO 45001 sertifikaadi valimisel:

  • vähendatakse õnnetuste ja kutsehaiguste arvu;
  • parandatakse töötajate heaolu ja tootlikkust ning vähendatakse stressitaset;
  • tuvastatakse õigusaktide nõuded ja mõistetakse neid;
  • seatakse mõõdetavad eesmärgid ettevõtte arengu jaoks ja teostatakse struktureeritud riskihinnangud;
  • kinnitatakse reguleerivatele asutustele, klientidele ja teistele sidusrühmadele teie pühendumust tööohutuse ja töötervishoiu parimatele tavadele;
  • tõstetakse ettevõtte kui tööandja mainet;
  • saadakse sõltumatu kinnitus ettevõtte töökaitsesüsteemi vastavuse kohta täpsustatud nõuetele.
Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Tegelik aadress

Kontaktisik

Kas ettevõte on juba sertifitseeritud või on see sertifitseeritud?

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Kas teie ettevõtte tegevus on seotud teenuse osutamise või toote kohaletoimetamise / teenindamisega kliendi territooriumil?

Mitu asukohta ettevõttel on (territooriumid, aadressid)?

Töötajate koguarv ettevõttes

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Võta meiega ühendust

Saada meile teade

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.