BM CertificationUudised
Kas minu ettevõttes tuleks rakendada talitluspidevuse juhtimissüsteem?

Kas minu ettevõttes tuleks rakendada talitluspidevuse juhtimissüsteem?

Tänapäeva kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas seisavad kriitilistes tööstusharudes (nt tervishoid, rahandus, energeetika ja transport) tegutsevad ettevõtted silmitsi üha suurema hulga riskidega, mis võivad häirida nende tegevust ja seada ohtu nende suutlikkust oma kliente teenindada. Sellised häired võivad oluliselt mõjutada nende mainet, finantsstabiilsust ja seaduslikke kohustusi. Nende riskide maandamiseks kasutavad paljud organisatsioonid standardit ISO 22301.

Kas minu ettevõttes tuleks rakendada talitluspidevuse juhtimissüsteem?

ISO 22301 pakub organisatsioonidele raamistikku BCMS-i (talitluspidevuse juhtimissüsteemi) arendamiseks, juurutamiseks, haldamiseks ja pidevaks täiustamiseks. Standard sätestab nõuded BCMS-i loomiseks, mis suudab tuvastada potentsiaalseid ohte ja riske organisatsiooni kriitilistele äriprotsessidele ning töötada välja sobivad meetmed selliste juhtumite ennetamiseks, minimeerimiseks ja neile reageerimiseks.

Mõned eelised, mida kriitilistes tööstusharudes tegutsevad ettevõtted saavad ISO 22301 rakendamisest saada:

 • Kriitiliste toimingute järjepidevuse tagamine
  ISO 22301 võimaldab organisatsioonidel tuvastada ja prioritiseerida kriitilisi äriprotsesse ning töötada välja meetmed nende järjepidevuse tagamiseks ootamatute juhtumite korral. Võimalike riskide tuvastamise ja maandamise kaudu saavad ettevõtted tagada, et neil on parem valmisolek, et säilitada äritegevuse jätkumine ja minimeerida võimalike häirete mõju.
 • Klientide usalduse ja rahulolu suurendamine
  Kriitilistes tööstusharudes tegutsevatel ettevõtetel on märkimisväärne vastutus oma klientide ees, kes sõltuvad nende teenustest. Rakendades BCMS-i vastavalt ISO 22301 standardile, saavad organisatsioonid näidata oma pühendumust oma teenuste järjepidevuse tagamisele, mis võib aidata suurendada klientide usaldust ja rahulolu.
 • Vastavus õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele
  Kriitilistes tööstusharudes tegutsevatele organisatsioonidele kehtivad väga erinevad õiguslikud ja regulatiivsed nõuded. Nende nõuete täitmine on vajalik õiguslike kohustuste täitmiseks ja mainekahju vältimiseks. ISO 22301 võib aidata organisatsioonidel neid nõudeid täita, pakkudes raamistikku riskide tuvastamiseks ja maandamiseks ning nende kriitiliste äriprotsesside järjepidevuse tagamiseks.
 • Täiustatud riskijuhtimine
  ISO 22301 aitab organisatsioonidel välja töötada süsteemse lähenemise riskijuhtimisele, võimaldades neil tuvastada ja hinnata võimalikke riske ning töötada välja asjakohased meetmed nende ennetamiseks või maandamiseks. Seda tehes saavad ettevõtted parandada oma üldist riskijuhtimise võimekust ja olla paremini ettevalmistatud ootamatutele juhtumitele reageerimiseks.
 • Konkurentsieelis
  Rakendades BCMS-i vastavalt ISO 22301 standardile, saavad organisatsioonid näidata oma pühendumust kvaliteedile ja vastupidavusele, mis võib aidata neil saavutada turul konkurentsieelise. Tänapäeva kiires ärikeskkonnas otsivad kliendid üha enam ettevõtteid, kes suudavad pakkuda kvaliteetset teenust ja on ootamatute sündmuste korral kindlustatud.

BM Certification koostöös TDL SCHOOL’ ga pakub tasuta seminari talitluspidevuse süsteemist ülevaate saamiseks, kutsume registreeruma meie kodulehel: https://ee.bmcertification.com/koolitus-2/#14317

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Autor
Sņežana Skudrova
Juhtimissüsteemide sertifitseerimise osakonna juhataja