BM CertificationUudised
Keskkonnasäästlikkuse saavutamine: metsamajandus ja EL taksonoomia määrus

Keskkonnasäästlikkuse saavutamine: metsamajandus ja EL taksonoomia määrus

EL-i taksonoomiamäärus kirjeldab raamistikku ELis toimuvate “roheliste” või “jätkusuutlike” majandustegevuste klassifitseerimiseks. Varem ei olnud selget definitsiooni, mis on keskkonnasõbralik või jätkusuutlik majandustegevus. EL-i taksonoomia määrusega on aga jätkusuutlikkuse määratlemiseks loodud läbipaistev raamistik, mis määrab täpselt kindlaks, millal ettevõte tegutseb keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult. See võimaldab ettevõtetel konkurentidega võrreldes positiivselt silma paista, meelitades potentsiaalselt suuremaid investeeringuid.

Keskkonnasäästlikkuse saavutamine: metsamajandus ja EL taksonoomia määrus

ELi taksonoomia võimaldab nii finants- kui ka mittefinantsettevõtetel võtta vastu ühise määratluse majanduslikult jätkusuutlikele tegevustele, mida peetakse keskkonnasäästlikuks. Sellel on oluline roll jätkusuutlike investeeringute suurendamisel ELis, pakkudes investoritele turvalisust, kaitstes neid rohepesu tavade eest, aidates ettevõtetel muutuda kliimasõbralikumaks ja leevendades turu killustatust.

Taksonoomiamäärus seab kuus kliima- ja keskkonnaeesmärki:

  • Kliimamuutuste leevendamine
  • Kliimamuutustega kohanemine
  • Vee- ja mereressursside säästev kasutamine ja kaitse
  • Üleminek ringmajandusele
  • Reostuse vältimine ja kontroll
  • Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Iga eesmärgi saavutamisse olulise panuse andmiseks võib tegevuse jaoks vaja minna erinevaid vahendeid.

EL-i taksonoomiamääruse eesmärk on pakkuda selgust ja juhiseid majandustegevuse kohta, mida saab liigitada keskkonnasäästlikuks. See hõlmab metsandussektorit, mis mängib otsustavat rolli Euroopa Liidu püüdlustes võidelda kliimamuutustega, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja saavutada säästev areng.

Seoses metsamajandustegevuse ja metsandustoodetega pakub ELi taksonoomia konkreetsed kriteeriumid nende vastavuse määramiseks keskkonnasäästlikkuse eesmärkidele. Need kriteeriumid võtavad arvesse mitmesuguseid tegureid, nagu vastutustundlik metsamajandamine, kaitsemeetmed ja säästvate tavade edendamine.

ELi metsandustoodete taksonoomia ühtlustamise hindamisel võivad arvesse võtta järgmised peamised aspektid:

Säästev metsamajandamine: ELi taksonoomia edendab säästvalt majandatud metsadest saadud metsasaaduste kasutamist. See hõlmab tunnustatud sertifitseerimisskeemide, nagu Forest Stewardship Council (FSC) või metsasertifitseerimise kinnitamise programm (PEFC) järgimist. Need sertifitseerimisskeemid tagavad vastutustundliku metsamajandamise, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse kaitse, metsade hävitamise vältimise ning põlisrahvaste ja kohalike kogukondade õiguste austamise.

Süsiniku sidumine ja heitkogused: ELi taksonoomias käsitletakse metsade rolli süsiniku sidumisel ja kliimamuutuste leevendamisel. Metsatooted, mis pärinevad tõhusa süsinikdioksiidi säilitamise võimsuse ja säästvate tavadega metsadest, vastavad tõenäoliselt taksonoomia eesmärkidele. Lisaks sellele vaadeldakse säästvuse seisukohast soodsalt tooteid, mille süsiniku jalajälg on väiksem kogu nende elutsükli jooksul alates koristamisest kuni töötlemise ja levitamiseni.

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse: bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine ja edendamine on ELi taksonoomia oluline osa. Metsasaadused, mis on saadud metsadest, mis seavad esikohale bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, sealhulgas looduslike elupaikade säilitamise, ohustatud liikide kaitse ja ökosüsteemi teenuste säilitamise, vastavad suurema tõenäosusega taksonoomias sätestatud kriteeriumidele.

Oluline on märkida, et EL taksonoomia arvestab ka minimaalseid kaitsemeetmeid, mis on seotud sotsiaalsete aspektidega, nagu inimõiguste, tööõiguste ning tervishoiu- ja ohutusstandardite järgimine metsandussektoris.

Metsandustoodete vastavusse viimine ELi taksonoomiaga võimaldab ettevõtetel ja investoritel näidata oma vankumatut pühendumust keskkonnasäästlikkusele, hõlbustades samal ajal säästva rahastamise liikumist. See aitab saavutada ELi eesmärke edendada rohelist ja säästvat majandust.

Võtke ühendust sertifitseerimisasutusega BM Certification, et saada lisateavet meie teenuste kohta ja uurida, kuidas saame teid aidata ELi taksonoomia järgimisel. Kujundame koos rohelisemat ja jätkusuutlikumat tulevikku.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.