BM CertificationUudised
Mis on RSPO kaubamärgi taga?

Mis on RSPO kaubamärgi taga?

Säästva palmiõli ümarlaud ehk RSPO (Roaundtable on Sustainable Palm Oil) on mittetulundusühing, mis koondab sidusrühmi, nagu palmiõli tootjad, töötlejad, jaemüüjad, keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), et töötada välja ja rakendada säästva palmiõli ülemaailmseid standardeid.
RSPO-l on üle maailma üle 5000 liikme, kes esindavad palmiõli tarneahela kõiki etappe. Nad on pühendunud RSPO organisatsiooni sertifitseeritud jätkusuutliku palmiõli tootmisele, hankimisele ja/või kasutamisele.
RSPO andmetel on 19% palmiõlist maailmas RSPO sertifikaadiga.

8-0249-20-100-00
Check our progress at www.rspo.org/members/11713

Mis on RSPO kaubamärgi taga?

Mis eristab RSPO-märgisega palmiõli sertifitseerimata õlist?

Selleks, et kasvataja kuuluks RSPO tarneahelasse ja saaks RSPO sertifikaadi, peab ta järgima 7 põhimõtet:

  1. Peab käituma eetiliselt ja läbipaistvalt
  2. Peab tegutsema seaduslikult ja austama seadusi
  3. Tootlikkust, tõhusust, positiivset mõju ja vastupidavust tuleb optimeerida
  4. Ühendust ja inimõigusi tuleb austada
  5. Toetada tuleks väiketalude kaasamist
  6. Tuleb järgida töötajate õigusi
  7. Ökosüsteemi ja keskkonda tuleb kaitsta, hoida ja parandada

See tähendab, et RSPO programm seisab vastu metsade raadamisele, istanduste laiendamisele turbaaladeks, tule kasutamise keelamisele, samuti töö- ja inimõiguste austamisele ning töötajatele nende töö eest korraliku tasu tagamisele.

RSPO standardid ja süsteemid hõlmavad kolmandate osapoolte sertifitseerimist, sertifitseerimisasutuste akrediteerimist, läbipaistvat kaebuste mehhanismi, tarneahela sertifitseerimist ja jälgitavust PalmTrace süsteemi kaudu.

Alates RSPO programmi loomisest 2011. aastal on RSPO kaubamärgi kasutus kasvanud 12 riigist 67 riigini.*

BM Certification pakub RSPO tarneahela sertifitseerimisteenuseid akrediteerimisnumbri ASI-ACC-098 all. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

*RSPO andmed 2020.a kohta  https://rspo.org/library/lib_files/preview/872

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Autor
Silva Senhofa
RSPO Sertifitseerimisosakonna juhi asetäitja