BM CertificationUudised
Puidukaubanduse määrus Šveitsis – Holzhandelsverordnung (HHV)

Puidukaubanduse määrus Šveitsis – Holzhandelsverordnung (HHV)

Puidukaubanduse määrus Šveitsis – Holzhandelsverordnung (HHV)

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustub Šveitsis uus puidukaubanduse määrus Holzhandelsverordnung (HHV) ja muudetud keskkonnakaitseseadus (USG), mis tagavad, et ebaseaduslikult langetatud puit ja puittooted ei pääse Šveitsi turule. Praktikas nõuab see, et kõik puidutoodetega kauplevad üksused täidaksid ametialast hoolsuskohustust, et minimeerida ebaseadusliku metsaraie riske.

Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtetele, kes impordivad puitu ja puittooteid kolmandatest riikidest – sealhulgas esimest korda EList või Ühendkuningriigist Šveitsi. Need ettevõtjad on niinimetatud “esmakordsed turundajad” ja nende kohustus on tagada, et tooteid kogutakse ja nendega kaubeldakse seaduslikult. “Esmakordsed turundajad” peavad oma DDS süsteemi üles seadma, rakendama ja regulaarselt värskendama teabe, dokumentatsiooni, riskianalüüsi ja riskide maandamisega.

EL-i ja Šveitsi puidu seaduslikkuse eeskirjade ühtlustamise tagamiseks kehtivad EL-is esmaturustajate tarned ka Holzhandelsverordnung (HHV) alusel. Kui aga esmakordne ELi turule laskmine on kinnitatud, peetakse seda tavaliselt piisavaks tõendiks DDS läbiviimise kohta. Kui on põhjust arvata, et EList pärit toodete esmaturundajad ei ole riskidega arvestanud, võib föderaalne keskkonnaamet (FOEN) teha täiendavaid kontrolle.

BM Certification pakub terviklikku EUTR/UKTR DDS süsteemi, iga-aastast aruandlust ja kontrolli, mida saab kasutada uutele eeskirjadele vastavuse tõendamiseks.

Meie teenuste kohta lisaindormatsiooni saamiseks külastage: https://ee.bmcertification.com/eli-puidumaarus-eutr/

Uue HHV kohta lisainformatsiooni saamiseks (sh KKK) külastage: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinformationen/strategien-und-massnahmen-des-bundes/holzhandelsregulierung.html

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.