BM CertificationUudised
Rahvusvaheliste standardite tähtsus

Rahvusvaheliste standardite tähtsus

Üha enam omavahel seotud maailmas ei saa rahvusvaheliselt tunnustatud standardite tähtsust üle tähtsustada. Sellised standardid mängivad keskset rolli toodete, protsesside ja teenuste usaldusväärsuse, ohutuse ja ühtlase kvaliteediga tagamisel. Nad loovad ühise keele, mis soodustab vastastikust mõistmist ja piiriülest koostööd.

Rahvusvaheliste standardite tähtsus

Juhtivate ülemaailmsete standardite tähtsust propageerivate institutsioonide seas paistab silma Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO). 1947. aastal asutatud ISO on sellest ajast peale pühendunud praegustele turuvajadustele vastavate rahvusvaheliste standardite väljatöötamisele ja avaldamisele. Praegu on ISO-l enam kui 23 000 standardist koosnev raamatukogu, mis on mõeldud peaaegu igale tööstusharule alates tehnoloogiast ja toiduohutusest kuni tervise ja jätkusuutlikkuseni.

Nende standardite tähtsus on mitmetahuline:

  • Kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamine: järgides rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid, saavad ettevõtted tagada oma toodete või teenuste kvaliteedi ja usaldusväärsuse. See mitte ainult ei suurenda klientide usaldust, vaid annab ka ettevõtetele konkurentsieelise turul.
  • Ülemaailmse kaubanduse hõlbustamine: standardid katavad lõhe eri riikide erinevate regulatiivsete maastike vahel. Rahvusvaheliste standardite vastuvõtmisega saavad riigid vähendada kaubandustõkkeid, muutes ettevõtetel lihtsamaks juurdepääsu uutele turgudele ja laiendades oma tegevust ülemaailmselt.
  • Ohutuse tagamine: Olenemata sellest, kas tegemist on toodete, teenuste või protsessidega, on standardites sätestatud kindlad kriteeriumid, mis tagavad garanteeritud vastavuse. See mitte ainult ei kaitse lõppkasutajaid, vaid vähendab ka ettevõtete riske, säästes neid kulukate kohtuvaidluste ja maine kahjustamise eest.
  • Keskkonna kaitsmine: paljud ISO standardid on koostatud jätkusuutlikkust silmas pidades. Nendest standarditest kinni pidades saavad ettevõtted minimeerida oma keskkonnamõju, viia end vastavusse ülemaailmsete jätkusuutlikkuse eesmärkidega ja olla keskkonnateadlike tarbijatega.

Organisatsiooni konsensuspõhine lähenemine, kaasates eri riikide ja sektorite eksperte, tagab standardite asjakohasuse, ajakohasuse ja universaalse kohaldamise.

Kuna globaalsed väljakutsed muutuvad ja turud jätkuvalt põimuvad, muutub rahvusvaheliselt tunnustatud standardite roll veelgi olulisemaks. Organisatsioonid, nagu ISO, aitavad maailma  oma pühendumusega liikuda ühtlustatud tuleviku poole. Sellest ühisest standardiseerimisest võidavad kõik sidusrühmad ettevõtetest tarbijateni.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.