BM CertificationUudised
Miks valida sertifitseeritud palmiõli?

Miks valida sertifitseeritud palmiõli?

Palmiõli kasutatakse laialdaselt nii toiduainetes kui kosmeetikas, see on majanduslikult kasulik ja sageli paljude toodete asendamatu koostisosa. Kuna keskmiselt toodetakse seda aastas üle 70 miljoni tonni, on raske ette kujutada, et me ei puutuks kokku ühegi palmiõli sisaldava tootega mitte ainult meie lemmikküpsistes, jäätises või muudes toiduainetes vaid ka meie kosmeetikas ja kodupuhastusvahendites.

Miks valida sertifitseeritud palmiõli?

Tänu taskukohasusele ja muudele teguritele kasvab nõudlus palmiõli järele iga aastaga. Nagu iga muu tööstusharu, on ka palmiõliistanduste laiendamine seotud mitmete keskkonna- ja sotsiaalsete riskidega. Probleemid on seotud metsade raadamise, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, tööjõu ärakasutamise ja muuga. Ilmselge küsimus on: miks mitte lihtsalt keelata sellise õli kasutamine?

Palmiõli asendamine mõne muu taimeõliga, näiteks rapsi- või päevalilleõliga, avaldaks keskkonnale veelgi suuremat negatiivset mõju, kuna palmid toodavad 4–10 korda rohkem õli haritava maa ühiku kohta kui teised põllukultuurid. Järelikult tooks selline tegevus kaasa veelgi suurema surve looduskeskkonnale, muutes suuremad metsaalad põllumajandusmaaks

Silmas tuleb pidada ka sotsiaalseid riske: kahes peamises palmiõli tootvas riigis Indoneesias ja Malaisias töötab palmiõliistandustes umbes 4,5 miljonit inimest. Nende istanduste suuruse vähendamine suurendaks nende perede vaesuspiiri, kelle jaoks palmiõli on ainus sissetulekuallikas.

Teades neid riske ja tõdedes, et palmiõlist loobumine poleks kõige läbimõeldum lahendus, peaksid tarbijad, aga ka tootjad ja valitsused tegema valiku säästvalt ja vastutustundlikult hangitud palmiõli kasuks.

  1. aastal loodi palmiõlitööstuse erinevaid spetsialiste koondav RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). RSPO on välja töötanud keskkonna- ja sotsiaalsed kriteeriumid, mida ettevõtted peavad sertifitseeritud palmiõli (CSPO) tootmiseks täitma. Kui neid kriteeriume õigesti kohaldada, võivad need aidata minimeerida palmiõli kasvatamise negatiivset mõju keskkonnale ja kogukondadele palmiõli tootvates piirkondades.

RSPO sertifitseerimisulatus hõlmab jätkusuutlikke palmiõlikasvatajaid ja ettevõtteid palmiõli tarneahela kõigis etappides.

Miks peaksid ettevõtted oma tooteid RSPO standardi järgi sertifitseerima?

RSPO sertifikaat kinnitab, et ettevõtte tooted sisaldavad vastutustundlikult majandatud palmiistandustest saadud palmiõli. Sertifitseerimine võimaldab ettevõttel kasutada RSPO kaubamärki toodetel ja ettevõtte üldiseks reklaamimiseks.

RSPO sertifikaat kehtib kõikidele toidu- ja majapidamistoodetele, mis sisaldavad palmiõli, palmituumaõli või nendest saadud tooteid. RSPO-d rakendatakse ettevõtetele, kes mitte ainult ei tooda, vaid ka omavad seaduslikult tooteid lõpptarbijani jõudva tarneahela kõikides etappides.

Valides RSPO, on teil võimalik:

  • Demonstreerida oma toetust keskkonnakaitsele
  • Tagada tootjate ja jaemüüjate nõuete täitmine, kuna nad on seadnud tarneahela partneritele nõuded palmiõli säästlikuks kasutamiseks toodetes
  • Aidata tarbijatel valida tooteid, mis suurendavad vastutust keskkonna hoidmise eest
  • Laiendada oma ettevõtte turustamisvõimalusi

BM Certification pakub RSPO tarneahela sertifitseerimisteenuseid, lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.