BM CertificationUudised
Ohutuma toidu tagamine: toiduohutuse sertifikaatide roll

Ohutuma toidu tagamine: toiduohutuse sertifikaatide roll

Täna, 7. juunil tähistatakse ülemaailmset toiduohutuse päeva, mis on pühendatud toiduohutuse teadlikkuse tõstmisele. Sel aastal rõhutatakse selle teemaga valmisolekut toiduohutusega seotud juhtumiteks, olenemata nende tõsidusest. Toiduohutusjuhtumid, mis kujutavad endast potentsiaalseid või kinnitatud toidutarbimisega seotud terviseriske, võivad tuleneda erinevatest allikatest, sealhulgas õnnetustest, ebapiisavast kontrollist, toidupettusest või loodusõnnetustest. Kuigi poliitikakujundajad, toiduohutusasutused, põllumajandustootjad ja toidukäitlejad kannavad nende juhtumite ohjamisel olulist vastutust, mängivad aktiivset rolli ka tarbijad. Selle ökosüsteemi oluliseks elemendiks on muu hulgas toiduohutussertifikaatide, nagu ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRCGS, GLOBALG.A.P., rakendamine ja järgimine. Need sertifikaadid on olulised toidu ohutuse ja kvaliteedi tagamisel talust lauale.

Ohutuma toidu tagamine: toiduohutuse sertifikaatide roll

Toiduohutuse sertifikaadid toimivad toiduohutuse juhtimissüsteemide etalonina, pakkudes struktureeritud raamistikku toiduahelasse kaasatud organisatsioonidele, et juhtida riske ja parandada toidu kvaliteeti. Näited, kuidas mõned olulisemad sertifikaadid aitavad kaasa ohutumale toidule:

ISO 22000 sätestab nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemile ja seda saab sertifitseerida. See kaardistab, mida organisatsioon peab tegema, et näidata oma suutlikkust kontrollida toiduohutusega seotud ohte ja tagada, et toit on tarbimiseks ohutu. Standard integreerib Codex Alimentariuse komisjoni poolt välja töötatud ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemi põhimõtted ja rakendusetapid. ISO 22000 rakendamisega saavad organisatsioonid tuvastada, jälgida ja vähendada toiduohutuse ohte kogu tarneahelas.

Toiduohutussüsteemi sertifikaat (FSSC) 22000 põhineb ISO 22000, ISO/TS 22002 tehnilistel standarditel ja FSSC lisanõuetel. See pakub terviklikku sertifitseerimisskeemi toiduohutuse juhtimissüsteemide auditeerimiseks ja sertifitseerimiseks. FSSC 22000 on tunnustatud ülemaailmse toiduohutuse algatuse (GFSI) poolt, tagades rahvusvahelise tunnustuse. See sertifikaat aitab ettevõtetel näidata oma pühendumust toiduohutusele ning suurendab usaldust tarbijate ja sidusrühmade vahel.

IFS (International Featured Standards) Food on GFSI poolt tunnustatud standard, mis tagab toidu, toodete ja teenuste ohutuse ja kvaliteedi. Jaemüüjate, brändiomanike ja toitlustusteenuste pakkujate poolt välja töötatud IFS hõlmab erinevaid sektoreid, sealhulgas toiduaineid, logistikat, pakendeid ja kodutooteid.

BRCGS Global Standards on juhtiv ohutuse ja kvaliteedi sertifitseerimisprogramm, mida kasutab üle 26 000 sertifitseeritud tarnija 130 riigis ning mille sertifikaat on välja antud ülemaailmse akrediteeritud sertifitseerimisasutuste võrgustiku kaudu. Standardid tagavad kvaliteedi-, ohutus- ja töökriteeriumide standardimise ning tagavad, et tootjad täidavad oma juriidilisi kohustusi ja tagavad lõpptarbija kaitse. BRCGS-i sertifikaat hõlmab selliseid valdkondi nagu toiduohutus, pakendamine, ladustamine ja turustamine ning tarbekaubad.

GLOBALG.A.P. on rahvusvaheliselt tunnustatud põllumajandusettevõtete standardite kogum, mis on pühendatud headele põllumajandustavadele (GAP). Sertifitseerimisega demonstreerivad tootjad, et järgivad GLOBALG.A.P. standardeid, mis hõlmavad toiduohutust, jätkusuutlikkust, töötajate tervist, ohutust ja heaolu ning loomade heaolu. See sertifikaat on eriti oluline esmatootmise etappides, tagades, et toiduohutus algab toidu tarneahela algusest.

Panus turvalisemasse toitu

  • Riskijuhtimine ja ohukontroll: need sertifikaadid nõuavad ranget riskianalüüsi ja ennetavate kontrollide rakendamist. Nendest põhimõtetest kinni pidades saavad organisatsioonid potentsiaalseid ohte ennetavalt maandada, vähendades seeläbi oluliselt toiduohutusega seotud intsidentide riski.
  • Pidev parendamine: sertifitseerimisskeemid edendavad pideva parendamise kultuuri. Regulaarsed auditid ja hindamised aitavad organisatsioonidel oma toiduohutuse tavasid pidevalt parendada, tagades, et need ennetavad võimalikke riske ja kohanevad uute toiduohutuse väljakutsetega.
  • Tarbijate kindlustunne: Sertifitseerimine annab tarbijatele selge signaali, et toiduaine on toodetud, valmistatud ja käideldud kõrgeimate ohutusstandardite kohaselt. See usaldus on ülioluline nii tarbijate rahulolu kui ka kaubamärgilojaalsuse jaoks.
  • Vastavus õiguslikele nõuetele: Sertifitseerimisstandarditest kinnipidamine aitab organisatsioonidel järgida riiklikke ja rahvusvahelisi toiduohutuse eeskirju, vältides seega õiguslikke probleeme ja võimalikke trahve, mis on seotud mittevastavustega
  • Ülemaailmne tunnustamine: paljud neist sertifitseerimisskeemidest, näiteks need, mida tunnustab GFSI, on ülemaailmselt aktsepteeritud, hõlbustades rahvusvahelist kaubandust. Sertifitseeritud organisatsioonid pääsevad laiematele turgudele ning vastavad rahvusvaheliste klientide ja reguleerivate asutuste toiduohutusnõuetele.

BM Certification pakub laia valikut toiduohutuse sertifitseerimisteenuseid, nagu ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRCGS ja GLOBALG.A.P. ja teised. Kui soovite, et sertifitseeriksime teie ettevõttes toiduohutussüsteeme, võtke meiega ühendust.

Kõigi sidusrühmade, sealhulgas sertifitseerimisasutuste, nagu BM Certification, koostöö abil saame saavutada ohutuma ja turvalisema toidu tuleviku kõigile.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Autor
bmc_author_img
Valdas Laukagalis
Toiduainete sertifitseerimise osakonna juhataja