BM CertificationUudised
Osalejad Balti riikidest saavad ülevaate Austraalia puidutööstusest üritusel Networking Event Featuring STAXA

Osalejad Balti riikidest saavad ülevaate Austraalia puidutööstusest üritusel Networking Event Featuring STAXA

Hiljuti, 22. mail toimunud üritus Networking Event Featuring STAXA tõi kokku osalejad Lätist, Leedust ja Eestist, andes neile ainulaadse võimaluse kohtuda Austraalia puitu importiva ettevõtte STAXA esindajaga. Üritus oli osalejatele informatiivne platvorm, et saada ülevaade Austraalia puidutööstusest ja uurida potentsiaalseid ärikoostöövõimalusi.

Osalejad Balti riikidest saavad ülevaate Austraalia puidutööstusest üritusel Networking Event Featuring STAXA

STAXA, Lääne-Austraalia suurim okaspuutöötleja, millel on üle 30-aastane kogemus, on spetsialiseerunud saematerjali ja puittoodete importimisele, tehes koostööd PEFC ja FSC sertifitseeritud partneritega kogu maailmas.

Ürituse ajal jagas STAXA esindaja hr James Szabadics osalejatele palju väärtuslikku teavet Austraalia puidutööstuse kohta. Ettekanne heidab valgust kasvavale nõudlusele puidu järele Austraalias ning impordi strateegilisele rollile selle nõudluse rahuldamisel.

Üks peamisi arutatavaid aspekte oli Austraalia standardite klassifitseerimise – kontrollimise meetod. See meetod toimib hindamissüsteemina, mis tagab Austraalias puittoodete kvaliteedi ja standardiseerimise. Esindaja tõi välja selle meetodi eelised ja puudused, pakkudes väärtuslikke teadmisi osalejatele, kes soovivad osaleda Austraalia puiduturul.

Austraalia turg eelistab visuaalselt sorteeritud materjali asemel mehaaniliselt sorteeritud puitu. BM Certification eksperdid aitavad teil mõista standardi AS/NZS 1748 nõudeid, mis kehtivad masinsorteeritud puidule, juurutada ettevõtte tehase tootmisjuhtimissüsteemis ja sobivat igapäevast katse metoodikat, et vastata standardnõuetele, valmistuda esialgseks tüübikatsetuseks ja hinnata katse tulemusi. Samuti korraldab BM Certification puidu visuaalse sorteerimise kursusi vastavalt standardi AS 2858 nõuetele. Vajadusel saame koolituse läbi viia ka kohapeal ettevõtte territooriumil.

Hr James Szabadics süvenes Austraalia okaspuiduturu nüanssidesse, andes põhjaliku ülevaate selle dünaamikast, trendidest ja potentsiaalsetest kasvuvõimalustest. Kohtumine andis võimaluse hinnata Austraalia puiduturgu võrreldes Euroopa omaga, selle tarbimismustreid ja arenevaid turusegmente, andes osalejatele selge ülevaate turust endast.

Üritus andis platvormi võrgustike loomiseks ja ideede vahetamiseks Balti riikides osalejate vahel. See soodustas koostöötunnet ja julgustas dialoogi puidutööstuse üle nii piirkondlikult kui ka rahvusvahelisest vaatenurgast.

Selle ürituse edu sillutab teed tulevastele suhtlustele ja partnerlustele Balti riikidest osalejate ja Austraalia puidutööstuse vahel, luues vastastikku kasuliku platvormi kõikidele asjaosalistele, mistõttu plaanime sarnaseid üritusi uuesti korrata, kutsudes ettevõtjaid mitte ainult Baltimaadest, vaid ka Soomest ja Saksamaalt.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.