BM CertificationUudised
SBP saab REDII alusel ametliku tunnustamise vabatahtliku skeemina

SBP saab REDII alusel ametliku tunnustamise vabatahtliku skeemina

26. septembril avaldas Euroopa Komisjon SBP tunnustamise juriidilise teksti 2018. aasta taastuvenergia direktiivi (REDII) alusel. Otsus jõustus järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas (ELT) ja seega jõustus 27. septembril.

 

Allikas: https://sbp-cert.org/sbp-receives-formal-recognition-as-a-voluntary-scheme-under-redii/

SBP saab REDII alusel ametliku tunnustamise vabatahtliku skeemina

REDII sätestab nõuded muude energiaallikate hulgas ka biomassile, et seda saaks arvesse võtta direktiivis seatud eesmärkide täitmisel ainult siis, kui see on toodetud säästvalt ja vähendab oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes fossiilkütustega.
SBP on Euroopa suurim sõltumatu puitbiomassi sertifitseerimisskeem suuremahulises tööstuslikus soojus- ja elektritootmises. Nüüd võetakse meetmed SBP süsteemide aktiveerimiseks, et võimaldada skeemi kasutamist REDII-le vastavuse tõendamiseks.
SBP-skeemi tunnustamine ei tähenda, et SBP-nõudega biomass oleks automaatselt REDII-ühilduv. Sertifikaadi omanikud peavad REDII-ga ühildumiseks võtma meetmeid, et järgida SBP spetsiifilisi REDII nõudeid.
SBP korraldab 25. oktoobril 2022 veebiseminari sertifikaadi omanikele ja sertifitseerimisasutustele, et tutvustada REDII nõudeid ja meetmeid, mida tuleb võtta REDII-le vastavuse tagamiseks. Sertifikaadi omanikel ja sertifitseerimisasutustel palutakse registreeruda veebiseminarile siin.

Küsige pakkumist

Küsige pakkumist

Asukoht

Kontaktisik

Millise standardi järgi soovite ettevõtet sertifitseerida?

ISO juhtimissüsteemid
Info- ja andmeturve
Toiduohutuse sertifikaat
Kliimaohutus
Tarneahela sertifitseerimine
Tootesertifikaadid
Puitmaja elementide sertifitseerimine
PUIDUMÄÄRUS (EU JA UK)
Metsamajandamise sertifikaat
Kliimaohutus

Palun kirjeldage, mida ettevõte teeb ja milliseid protsesse ja / või tooteid / teenuseid soovite sertifitseerida.

Lisakommentaar

Aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.

Kas soovite vormi sulgeda?
Andmeid ei salvestata ega saadeta.

Saatke meile sõnum

Saatke meile sõnum

Kontaktleht aitäh! Saime teie avalduse kätte!
Võtame teiega varsti ühendust.